VISO lancerer ny podcastserie

12-05-2022

Hvordan får man børn med autisme og skolevægring tilbage i skole? Hvad kan vi lære af de svære anbringelsessager? Og hvordan forebygger vi udadreagerende adfærd hos mennesker med udviklingshæmning? Det er de udfordrende spørgsmål, som Socialstyrelsen belyser i en ny podcastserie, der også fortæller, hvad VISO kan tilbyde.

VISO tilbyder gratis rådgivning og udredning på det sociale område og inden for specialundervisning. Men hvad er det helt præcis, man kan forvente, hvis man henvender sig til VISO?

Det kan man nu blive klogere på i en ny podcast fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, der forklarer, hvad VISO er, og hvilke ydelser man kan få. Her kan man også høre kommunale fagpersoner fortælle om, hvad rådgivningen har betydet både for dem selv og for de borgere, rådgivningen har handlet om.

Viden fra VISO

Podcasten om VISOs ydelser er den første i en række på fire, som Socialstyrelsen netop har offentliggjort under den fælles titel Viden fra VISO. I de resterende afsnit sættes der fokus på tre udvalgte udviklings- og vidensprojekter i VISO fra perioden 2020-21:  

Et af projekterne drejer sig om de mest komplicerede anbringelsessager på børne- og ungeområdet. Hør i podcasten, hvad der kendertegner disse sager, og hvad vi måske kan lære af dem, så færre anbringelser bryder sammen i fremtiden.

Når et barn med autisme ikke kommer i skole, er udfordringerne ofte meget komplekse. En helhedsorienteret hjælp er derfor afgørende for barnets trivsels- og udviklingsmuligheder. Men hvordan kan vi konkret styrke rådgivningen om disse børn? Det fortæller vi om i den tredje podcast. 

Udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning kan have store omkostninger. Det gælder både for borgeren selv og for fagpersonalet, der kan opleve stress, angst og en øget risiko for vold. Podcast nr. fire fortæller om otte konkrete faktorer, som er væsentlige i arbejdet med at  forebygge og mindske problemerne.

Her kan du finde og høre podcastserien

Vidensformidling i nyt format

Om lanceringen af podcastserien siger kontorchef Anja Mangelsen:

”I VISO udvikler vi løbende ny viden på baggrund af vores arbejde med de mest specialiserede og komplicerede sager på socialområdet. Med podcastserien formidler vi nu noget af den viden i et nyt format. Vi har været spændt på at lancere serien, som vi håber kan bidrage til, at denne viden i endnu højere grad kommer ud at leve”.

Hvert afsnit varer ca. 20 minutter. Serien udgives af VISO i Socialstyrelsen og er produceret af podcastbureauet Kontekst & Lyd.

Senest opdateret 12-05-2022

Kontakt

Stine Kirkegaard Øritsland
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her