Vil I hjælpe familier med børn med handicap til bedre trivsel?

18-12-2022

Færre klagesager og gladere familier. Socialstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der vil arbejde med én af vores koordinerede og sammenhængende indsatser til familier med børn med funktionsnedsættelser. Vær med på vores informationsmøde 24. januar 2023 og hør, hvordan I kommer i gang!

Børnehandicapområdet er præget af komplekse sager med mange parter, og det kan være udfordrende for både kommunen og de involverede familier.

Som kommune kan man opleve, at det er krævende at få samarbejdet til at fungere på tværs af de mange aktører, og at organiseringen måske ikke understøtter en helhedsorienteret indsats. Forældrene kan derfor opleve, at de selv skal koordinere samarbejdet med kommunen og forholde sig til mange fagpersoner omkring barnet, og det kan resultere i stress og en presset hverdag.

Det kan vi gøre noget ved!

Øget trivsel og bedre sagsbehandling

Gode erfaringer er nemlig allerede høstet med indsatserne ”En familie - én indgang” og ”Sammen om familien”, som foreløbig 12 kommuner har arbejdet med.

Familierne oplever sig inddraget, hørt og forstået, og koordineringen og den tætte kontakt har øget tilliden og samarbejdet til sagsbehandleren. Forældrene bliver mindre stressede og får mere overskud til mestring af dagligdagen.
 
Også kommunerne har positive erfaringer. Rådgiverne har haft mere tid til koordinering og til at opbygge et tættere samarbejde med familierne, og flere af kommunerne har oplevet, at der med tættere opfølgning og koordinering kunne iværksættes indsatser, der var mindre indgribende.

Flere af kommunerne har også haft færre klager. Centerchef for ’Børn og Forebyggelse’ i Ishøj kommune, René Juhl, oplyser til Socialstyrelsen, at de sidste år havde år havde i alt 14 klagesager til Ankestyrelsen: ”I år har vi kun haft tre – heraf to på handicapområdet”, siger han.

To modeller

Modellerne er forskelligt organiseret, men er begge rettet mod børn og unge i alderen 0-17 år, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som har behov for indsatser, hvor der er behov for en høj grad af koordinering og samarbejde.

I ”Én familie – én indgang” har familien bl.a. én fast familiekoordinator, der står for koordineringen af familiens indsatser. ”Sammen om familien” er centreret omkring et tværgående samarbejde og hyppig opfølgning.

Socialstyrelsen vil gerne udbrede de to modeller flere steder i landet i perioden 2022-24 og tilbyder derfor støtte til kommuner, der ønsker at implementere én af dem.  

Der åbnes for anden ansøgningsrunde den 13. januar med frist den 23. februar 2023.

Ansøgningsmaterialet er tilgængeligt på denne side

Det får I med

  • Målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne
  • En fast medarbejder fra Socialstyrelsen koblet på til at støtte implementeringen
  • Velafprøvet redskabskasse til det systematiske arbejde
  • Adgang til et netværk med de øvrige deltagere kommuner.

Hør mere på vores informationsmøde

Lyder det som relevant for jeres kommune, så vær med, når Socialstyrelsen inviterer til virtuelt informationsmøde 24. januar 2023 kl. 10-11.30. Her fortæller vi nærmere om de to modeller, og om hvordan I ansøger om at få del i den implementeringsstøtte og kompetenceudvikling, der tilbydes.

Det er gratis og uforpligtende at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den 23. januar 2023 kl. 12.00.

Tilmeld dig mødet 24. januar via NemTilmeld 

Informationsmødet afholdes via Zoom. Der kan stilles skriftlige spørgsmål via chatfelt undervejs. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

Dagen inden informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her