Vil I arbejde med beredskabet om overgreb mod børn og unge?

24-03-2022

Socialstyrelsen tilbyder kommuner et særligt tilrettelagt rådgivningsforløb fra videnscenteret SISO. Forløbene har fokus på revision og implementering af det lovpligtige beredskab om overgreb mod børn og unge.

Som kommune skal man sikre, at fagpersoner er opmærksomme på børn og unge, der udviser tegn og reaktioner på overgreb. Man skal også sikre, at disse fagpersoner er i stand til at reagere hurtigt og kvalificeret, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod et barn.

Det er derfor lovpligtigt for alle kommuner at have et kommunalt beredskab om overgreb mod børn og unge og at revidere det minimum hvert fjerde år.

Få rådgivning og sparring

Står I overfor at skulle revidere jeres beredskab, kan I måske have interesse i et særligt tilrettelagt rådgivningsforløb med Socialstyrelsen.

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med kommunen og kan blandt andet have fokus på:

  • At formulere et kommunalt beredskab, der rummer alle centrale elementer, uden at det bliver for langt
  • At få beredskabet til at afspejle den lokale praksis og hænge sammen med kommunens øvrige handleguider
  • At tilrettelægge en arbejdsproces, der sikrer ejerskab til beredskabet på tværs af fagområder og afdelinger i kommunen
  • At sikre at beredskabet bliver anvendt i praksis.

Det praktiske

Nye forløb i kommuner starter i sidste halvdel af 2022.

Rådgivningen varetages af SISO, Socialstyrelsens videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb.

Er  tilbuddet relevant for jeres kommune, så kontakt projektleder Julia Kim Schweitzer på telefon 41 93 25 71 eller mail jksc@socialstyrelsen.dk senest 15. juni 2022 og hør nærmere om mulighederne og processen.

Om SISO

SISO tilbyder løbende rådgivning til kommuner på overgrebsområdet, fx med fokus på opsporing, forebyggelse eller sagsbehandling.

Læs mere om SISO på Socialstyrelsen.dk

Opdatering 26. april 2022: For at give flere mulighed for at benytte sig af tilbuddet er fristen ændret fra 15. maj 2022 til 15. juni. Red.

Senest opdateret 26-04-2022

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her