Vejledninger til 2023-krav om bygningers klimapåvirkning

02-12-2022

Fra januar 2023 er der for første gang krav om, at nye bygningers klimapåvirkning skal beregnes, og for større nye bygninger indføres et loft for, hvor meget CO2 de må udlede.
Vejledningerne er en hjælp til byggebranchens håndtering af de nye krav og skal dermed bidrage til byggebranchens omstilling til mere klimavenligt byggeri.

Den 1. januar 2023 træder krav om beregning af bygningers klimapåvirkning i kraft. Kravet indføres i bygningsreglementet på lige fod med bygningsreglementets øvrige tekniske krav.
Kravet er nu tilgængeligt på retsinformation og på VIRK.dk.

Læs kravene på retsinformation her 

Læs kravene på VIRK her 

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger, som uddyber det nye krav og hvordan kravet håndteres.
Vejledningerne offentliggøres på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Fra 1. januar 2023 vil de ligeledes kunne tilgås på bygningsreglementet.dk.

Læs kan læse mere på sbst.dk (mangler) 

Konkret indebærer kravet, at der for alt nybyggeri uanset størrelse skal foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning.
Er bygningen større end 1.000 m2 må desuden maksimalt udlede 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.
Endvidere indføres en såkaldt lavemissionsklasse på 8 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. 

Nye bygninger, der ansøger om byggetilladelse efter 1. januar 2023, skal overholde kravet. Beregning af klimapåvirkning og overholdelse af grænseværdi skal dokumenteres på byggesagen ved færdigmelding.
Det anbefales at have fokus på beregning af klimapåvirkning igennem hele projektforløbet fra tidlig design for at kunne optimere bygningen løbende.

Læs mere om grundlaget for de nye regler i den politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri her. 

Find mere viden og vejledning om bygningers klimapåvirkning hos Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger her

Kontakt

Byggeri

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her