Udbud: Undervisning om vold i nære relationer

06-04-2022

Der skal udarbejdes og afprøves et koncept for undervisning i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. Værktøjet bruges til at vurdere borgeres risiko for henholdsvis at blive udsat for og udøve vold. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er den 6. maj 2022 kl. 12:00.

For at undgå gentagen vold eller at voldsudsættelsen eskalerer er der behov for at kunne vurdere det aktuelle og fremtidige risikoniveau og igangsætte sikkerhedsforanstaltninger. Risikovurderingsværktøjet SARA-V3 kan bruges til at vurdere risikoen hos personer der er udsat for og udøver vold i nære relationer.

Socialstyrelsen udbyder en opgave om konceptudvikling og undervisning, der skal føre til, at fagpersoner kan anvende SARA-V3 i egen praksis. Der afsættes i alt 3,9 mio. kr. til opgaven.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består i at gennemføre og tilpasse undervisningsforløb til fagpersoner i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. Undervisningsforløbene skal indeholde fire delelementer:

  • Voldsfaglig opkvalificering af fagpersoner.
  • Certificering i anvendelsen af SARA-V3.
  • Metodesupervision i anvendelsen af SARA-V3
  • Implementeringsmøde om SARA-V3.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et sammenhængende koncept for en række undervisningsforløb, der inkluderer de fire ovenstående opgaver. I projektperioden tilpasser leverandøren konceptet på baggrund af erfaringer fra undervisningsforløbene.

Tilpasninger undervejs i projektperioden koordineres med Socialstyrelsen.

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU Supply.

Tilbudsfristen er 6. maj 2022 kl. 12:00.

Kontraktperioden løber fra juli 2022 til den 31. december 2024.

Der forventes kontraktindgåelse i juli 2022.

Få flere oplysninger om udbuddet og se link til EU-supply

Senest opdateret 06-04-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her