Udbud: Udvikling af rusmiddelbehandleruddannelse

17-03-2022

I SSA-aftalen for 2022 er der afsat midler til udvikling af en ny, praksisnær rusmiddelbehandleruddannelse på tværs af stofmisbrugs- og alkoholområdet. Socialstyrelsen udbyder opgaven i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Tilbudsfrist: 19. april 2022 kl. 12.

Socialstyrelsen udbyder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen opgaven med at udvikle en fælles rusmiddelbehandleruddannelse, der kan give et systematisk kompetenceløft inden for både stofmisbrugs- og alkoholbehandling.

Opgaven er finansieret af SSA-aftalen for 2022.

Den udbudte opgave

Socialstyrelsen ønsker at indgå en aftale med en leverandør, som kan udvikle en model for en økonomisk bæredygtig rusmiddelbehandleruddannelse, der også er attraktiv for feltet.

Som led i opgaven skal leverandøren gennemføre en vidensindsamling fra forskning og praksis på området. Vidensindsamlingen skal bruges i leverandørens udarbejdelse af rusmiddelbehandleruddannelsen. 

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som en offentlig annoncering.

Den samlede beløbsramme er 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra ultimo maj/primo juni til 31. december 2022.

Tilbudsfristen er 19. april 2022 kl. 12. Det samlede udbudsmateriale forventes at være tilgængeligt i EU-Supply fra ca. 18. marts 2022.

Læs mere om udbuddet

 

Senest opdateret 17-03-2022