Udbud: Samfundskampagne om de mest udsatte børn og unge

15-05-2022

Der skal gennemføres en samfundskampagne, som skal motivere borgere til at tage aktivt del i de mest udsatte børn og unges liv som aflastnings-, venskabs-, pleje- eller adoptivfamilie. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 8. juni 2022. Tilbudsfrist: 19. august 2022.

I forbindelse med den politiske aftale om Børnene Først er der afsat midler til en landsdækkende kampagne.

Kampagnen skal vise om vigtigheden af, at flere borgere tager del i ansvaret over for børn og unge, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, aflastning eller national bortadoption.

Det primære formål med kampagnen er at oplyse om de forskellige måder, hvorpå borgerne kan bidrage, og derigennem også få flere til at engagere sig aktivt i at drage omsorg for målgruppen.

Socialstyrelsen udbyder opgaven om samfundskampagnen.

Den udbudte opgave

Kampagneaktiviteterne skal målrettes de borgere, der potentielt kan motiveres til at tage del i hverdagen for anbragte og bortadopterede børn og unge som aflastningsfamilie, venskabsfamilie, plejefamilie eller adoptivfamilie.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et samlet kampagnedesign, herunder informationskanaler, kampagneaktiviteter, budskaber mv.

Tilbudsgiver skal endvidere står for alt det praktiske i forbindelse med gennemførelse af kampagner og øvrige aktiviteter fra start til slut.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en forudgående prækvalifikationsrunde, hvor interesserede ansøgere skal søge om at komme i betragtning for at kunne indgive tilbud.

Frist for ansøgning til prækvalifikation: 8. juni 2022 kl. 16

Tilbudsfrist: 19. august 2022 kl. 12.

Kontraktperioden løber fra oktober 2022 til december 2024, og der forventes kontraktindgåelse i oktober 2022.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Få flere oplysninger om udbuddet og link til EU-Supply

 

 

 

 

 

Senest opdateret 15-05-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her