Udbud: Nyt kursustilbud til socialpsykiatrien

16-06-2022

Socialstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien videreføres fra 2023 til 2025. På denne baggrund igangsættes nu et udbud til mulige leverandører af de 19 kurser samt kursusadministrationen. Tilbudsfristen er den 2. september 2022.

Socialstyrelsen viderefører Kursustilbud for socialpsykiatrien fra 2023 til 2025. Kursustilbuddet er en del af initiativet Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, som skal bidrage til at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering.

Det nye kursustilbud har samme formål som det igangværende, der slutter ved udgangen af året, men er videreudviklet på baggrund af de erfaringer, der er høstet i mellemtiden, og ny socialfaglig viden. 

Det nye Kursustilbud for socialpsykiatrien består af 19 kurser, som kan rekvireres til efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien.

Kurserne formidler aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer og giver kommunerne mulighed for at udvikle deres praksis i socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af seks delopgaver, der rummer udvikling, afholdelse og administration af kurserne. Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør på hver delopgave. Den samme leverandør kan byde på flere delopgaver.

  • Delopgave 1-5: Udvikling og afholdelse af kurser 2023-25
  • Delopgave 6: Kursusadministration 2023-25.

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Den samlede beløbsramme er på i alt 32,1 mio. kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra januar 2023 til december 2025.

Tilbudsfristen er den 2. september 2022 kl. 12.00.

Udbudsdokumenterne offentliggøres, når EU's publikationskontor har offentliggjort bekendtgørelsen.

Læs mere om udbuddet, herunder de enkelte delopgaver

 

Senest opdateret 16-06-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her