Udbud: Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First

04-08-2022

Der skal udvikles og afholdes en række kurser i Housing First, der er en helhedsorienteret tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfrist: 31. august 2022 kl. 12.

Housing First er en veldokumenteret, helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuelt tilrettelagt social- og praktisk støtte.

Socialstyrelsen støtter udbredelsen af Housing First og tilbyder som led i denne indsats en række kurser på området. Den nuværende kontraktperiode udløb d. 31.12.2021, og kursuskataloget udbydes derfor igen.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består i at udvikle og afholde ni forskellige kurser i bl.a. forebyggelse af hjemløshed, Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder, der bruges på området. Der skal desuden udarbejdes enkelte informationsvideoer, ligesom leverandøren skal forestå kursusadministrationen.

Målgruppen for kursuskataloget er kommunale medarbejdere og ledere, medarbejdere og ledere på boformer, og øvrige, der arbejder med borgere i risiko for hjemløshed eller i hjemløshed.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er 5.725.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra primo oktober 2022 til d. 31.12.2025

Tilbudsfristen er 31. august 2022 kl. 12.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU Supply.

Yderligere oplysninger om udbuddet

 

 

Senest opdateret 04-08-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her