Udbud: Kampagne om lettere webadgang til kommunen

20-09-2022

ANNULLERET: En kampagne skal informere børn og unge om en ny lettilgængelig og børnevenlig indgang på kommunernes hjemmesider. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 19. oktober 2022. Tilbudsfrist: 24. november 2022.

Udbuddet er annulleret

I forlængelse af den politiske aftale om Børnene Først skal kommunerne sørge for, at deres hjemmeside har en lettilgængelig indgang for børn og unge, som søger information om hjælp og støtte mv.  

Regeringen og aftalepartierne har i den forbindelse afsat midler til landsdækkende kampagneaktiviteter.

Socialstyrelsen udbyder opgaven om oplysningskampagnen.

Den udbudte opgave

Kampagneaktiviteterne skal målrettes alle børn og unge, som har modenheden til at selv at kunne navigere på en hjemmeside og kunne tage kontakt til kommunen.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et samlet kampagnedesign, herunder informationskanaler, kampagneaktiviteter og budskaber. Opgaven inkluderer kreative og informative oplæg til formidlingsaktiviteter, bl.a. via sociale medier og andre digitale platforme og eventuelt ved brug af mediepersonligheder, som antages at have potentiale for at nå bredt ud til målgruppen.

Tilbudsgiver skal endvidere stå for det praktiske i forbindelse med gennemførelse af kampagnen fra start til slut.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en forudgående prækvalifikationsrunde, hvor interesserede ansøgere skal søge om at komme i betragtning.

Frist for ansøgning til prækvalifikation: 19. oktober 2022 kl.12

Tilbudsfrist: 24. november 2022 kl. 12

Kontraktperioden løber fra februar 2023 til og med marts 2024, og der forventes kontraktindgåelse i januar 2023.

Yderligere oplysninger om udbuddet

Nyheden er opdateret 13. oktober 2022 med oplysning om, at udbuddet er annulleret. Red.

Senest opdateret 13-10-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her