Tre undersøgelser om vold i nære relationer

30-05-2022

Socialstyrelsen har netop udgivet tre rapporter med forskellige perspektiver på vold i nære relationer. Undersøgelserne viser bl.a., at volden ofte finder sted over mange år, og at mange, der udsættes for vold, samtidig har andre sociale problemer.

Vold i nære relationer er en alvorlig problematik, som vi fortsat har behov for at få mere viden om – både for at forebygge, at den finder sted, og for at kunne sætte ind med den rette hjælp og støtte.

Tre nye undersøgelser

Socialstyrelsen har udgivet tre rapporter, som på forskellig vis sætter spot på vold i nære relationer. Socialstyrelsen vil i de kommende år løbende udgive materiale om emnet for yderligere at belyse området.

I undersøgelserne kan du bl.a. læse mere om den vold, personerne udsættes for, hvad der kendetegner deres sociale forhold, og hvordan frivillige bidrager med noget særligt på tilbud til målgruppen.  

Undersøgelse om vold i nære relationer 2022

Undersøgelsen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse hos brugere af kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud til voldsudsatte personer og på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen viser, at næsten alle respondender er udsat for psykisk vold, og størstedelen er også udsat for fysisk vold. Volden finder tit sted over lange perioder, ofte mange år, og mange er udsat for vold hver dag eller flere gange om ugen.

Derudover viser undersøgelsen, at mange børn og unge, der ledsager deres mor på kvindekrisecenter, selv har været udsat for psykisk vold, og de har været anbragt i større omfang end andre børn og unge.

Undersøgelsen udgives hvert andet år.

Se undersøgelsen om vold i nære relationer

Sociale problemer hos voldsudsatte

Undersøgelsen viser, at kvinder med ophold på kvindekrisecenter ofte har flere sociale problemer ud over volden.

Det ses bl.a., at langt størstedelen ikke er i ordinær beskæftigelse, at relativt mange har været anbragt i barndommen, og at omkring en femtedel har haft kontakt til hospitalspsykiatrien.

Undersøgelsen peger også på, at samtidige sociale problemer kan gøre voldsudsattes situation meget kompleks. Det er særligt sociale problemer hos deres børn, der øger deres bekymringer og muligheder for at arbejde med volden.

Undersøgelsen er baseret på registerdata og interviews med både ansatte og beboere på kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante tilbud.

Se undersøgelsen om sociale problemer hos voldsudsatte

Frivillige i tilbud til voldsudsatte personer

Frivillighed er en stor del af tilbuddene til både kvinder og mænd, der er udsat for vold i nære relationer. Det gælder historisk, men også aktuelt.

Gennem interviews med ledere, medarbejdere og beboere/brugere på udvalgte tilbud har Socialstyrelsen undersøgt, hvordan frivillige bidrager til indsatsen på tilbuddene. Undersøgelsen viser bl.a., at de varetager mange forskellige opgaver, og at medarbejdere og borgere oplever, at de frivillige spiller en vigtig rolle på tilbuddene.

Undersøgelsen peger bl.a. på, at frivillige motiveres til at blive ved med at arbejde i tilbuddet, dels når de anerkendes som en del af den samlede indsats, dels gennem det fællesskab og den støtte, de giver beboerne og brugerne.

Se rapporten om frivilliges indsats

Senest opdateret 30-05-2022

Kontakt

Nicklas Petersen Abild
Fuldmægtig

Kontakt

Benedikte Louise Sølvkjær
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her