Temamøde: Helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien

12-01-2022

En helhedsorienteret og sammenhængende indsats kan være afgørende for psykisk sårbare borgeres recovery og trivsel. Socialstyrelsen inviterer derfor til virtuelt temamøde om helhed og sammenhæng i borgerens forløb den 3. februar 2022. Det er gratis at deltage.

Borgere, der modtager en indsats i socialpsykiatrien, kan undervejs i deres forløb møde mange forskellige fagpersoner og have kontakt til mange forskellige sektorer, forvaltninger og afdelinger. Det gør det svært at etablere en tillidsfuld relation og skabe kontinuitet.

Ved at tilrettelægge støtten ud fra borgerens samlede livssituation og koordinere på tværs af områder, så indsatserne supplerer hinanden, styrkes oplevelsen af helhed og sammenhæng. Det understøtter, at indsatsen giver mening for borgeren, og at effekten af indsatsen øges.

Det kan du opleve på temamødet

Ønsker I inspiration til, hvordan I kan understøtte helhed og sammenhæng i borgerens forløb, så deltag i Socialstyrelsens virtuelle temamøde den 3. februar 2022., og få konkrete redskaber og metoder til arbejdet.

Her vil Psykiatriens Hus i Silkeborg først dele deres erfaringer med ”Inddrag Nu-møder” ud fra et borger-, et leder-, et bostøttemedarbejder- og et myndighedsperspektiv.

Der vil også være et eksempel på, hvordan man kan arbejde med borgersammensatte teams på et botilbud, og Rikke Ø. Asmussen fra Substans Konsulenthus vil i et fagligt oplæg give konkrete eksempler på, hvordan relationel kapacitet og sammenhængende borgerforløb kan udvikles i socialpsykiatrien. 

Inden der rundes af, vil Socialstyrelsen fortælle om de udviklingsforløb, der aktuelt tilbydes til socialpsykiatriske tilbud, hvor det blandt andet er muligt at arbejde med at styrke den helhedsorienterede og sammenhængende indsats. Næste ansøgningsfrist for udviklingsforløbene er den 23. februar 2022.

Læs mere om Socialstyrelsens udviklingsforløb          

Praktiske oplysninger

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder.

Temamødet afholdes virtuelt den 3. februar 2021 kl. 8.30 – 11.30 via Zoom. Du får tilsendt et link til deltagelsen to dage før.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfristen er 31. januar 2022.

Tilmelding foregår via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Senest opdateret 12-01-2022

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her