Temadag: Autisme og belastningsreaktioner

18-12-2022

Personer med autisme kan have et meget svingende funktions- og trivselsniveau. Det stiller høje krav til fleksibiliteten i indsatsen. Deltag i en af VISOs temadage i januar og februar 2023 og få viden og redskaber til både samarbejdet med målgruppen og sagsbehandlingen.

Kommunerne oplever disse år en stigning i antallet af borgere med autisme, og det kan sommetider være svært at finde frem til holdbare indsatser, der er meningsfulde for borgerne, og som kan sikre trivsel og udvikling.

Personer med autisme kan være meget sårbare overfor belastning og kan derfor have et meget svingende trivsels- og funktionsniveau. Dette kan påvirke evnen til at indgå i almindelige dagligdags krav og opgaver, trods normal til god begavelse, og der kan derfor være behov for konkret støtte og en specialiseret indsat i hverdagen.

Det stiller høje krav til kommunernes viden, håndtering og fleksibilitet i indsatsen.

Oplæg fra VISO-specialister

Er I i jeres kommune interesseret i viden og redskaber til både sagsbehandlingen og samarbejdet med borgerne i målgruppen, så vær med, når Socialstyrelsen tilbyder en temadag om voksne med autisme og belastningsreaktioner.

Deltagerne vil bl.a. kunne høre oplæg fra Autismecenter Nord-Bo, Sopra Konsulenterne og Kursuscenter Sputnik.

De tre VISO-specialister vil øse ud af deres indgående viden og konkrete erfaringer med målgruppen. Der vil være specifikt fokus på den kommunale kontekst.

Praktiske oplysninger

Der afholdes to temadage, begge i tidsrummet 9.00-15.00. Programmet er ens de to dage, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi.

Socialstyrelsen afholdt tilsvarende temadage i efteråret, hvor de hurtigt blev overtegnet, og tilbyder dem derfor nu igen for at imødekomme den store interesse. 

De nye temadage afholdes:

  • Aarhus 23. januar 2023 (tilmeldingsfrist 16. januar kl. 12)
  • København 3. februar 2023 (tilmeldingsfrist 27. januar kl. 12)

Det vil være gratis at deltage.

Temadagen henvender sig til ledere og sagsbehandlere i kommunernes myndighedsafdelinger samt til medarbejdere i kommunernes aktivitets- og botilbud, bostøtter m.v.

Tilmeld dig temadagen i Aarhus 23. januar 2023

Tilmeld dig temadagen i København 3. februar 2023

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her