Temadag: Autisme og belastningsreaktioner

30-08-2022

Personer med autisme kan have et meget svingende funktions- og trivselsniveau. Det stiller høje krav til fleksibiliteten i indsatsen. Deltag i en af VISOs temadage i efteråret 2022 og få viden og redskaber til både samarbejdet med målgruppen og sagsbehandlingen.

Kommunerne oplever disse år en stigning i antallet af borgere med autisme, og det kan sommetider være svært at finde frem til holdbare indsatser, der er meningsfulde for borgerne, og som kan sikre trivsel og udvikling.

En del personer med autisme besidder store ressourcer, men kan samtidig have behov for konkret støtte i hverdagen og en specialiseret indsats, fordi deres handlingskompetence ikke matcher deres kognitive evner. De kan være meget sårbare overfor belastninger og kan derfor have et meget svingende trivsels- og funktionsniveau.

Det stiller høje krav til kommunernes viden, håndtering og fleksibilitet i indsatsen.

Oplæg fra VISO-specialister

Er I i jeres kommune interesseret i viden og redskaber til både sagsbehandlingen og samarbejdet med borgerne i målgruppen, så vær med, når Socialstyrelsen i efteråret tilbyder en temadag om voksne med autisme og belastningsreaktioner.

Deltagerne vil bl.a. kunne høre oplæg fra Autismecenter Nord-Bo, Sopra Konsulenterne og Kursuscenter Sputnik.

De tre VISO-specialister vil øse ud af deres indgående viden og konkrete erfaringer med målgruppen. Der vil være specifikt fokus på den kommunale kontekst.  

Praktiske oplysninger

Temadagen holdes tre steder i landet på forskellige datoer.

Vær opmærksom på, at temadagene har forskellige tilmeldingsfrister. Fristerne kan ses på tilmeldingssiderne nedenfor, hvor du også kan se programmet:

Det er gratis at deltage.

Temadagen henvender sig til ledere og sagsbehandlere i kommunernes myndighedsafdelinger.

Nyheden er opdateret 21. september 2022, hvor tilmeldingen er åbnet.

Senest opdateret 21-09-2022

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her