Syv anbefalinger for kvalitet på botilbud

27-01-2022

Hvordan kan mennesker med psykiske vanskeligheder hjælpes til at leve et godt liv og indfri deres ønsker, håb og drømme? Det sætter Socialstyrelsen fokus på i en ny udgivelse med syv anbefalinger til, hvordan man kan styrke kvaliteten på botilbud i socialpsykiatrien.

Vi ved, at med den rette støtte har mennesker med psykiske vanskeligheder gode muligheder for at leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, og at mange kan komme sig. Og vi får stadig mere indsigt i, hvordan man bedst kan understøtte processen.

Derfor udgiver Socialstyrelsen nu ”Anbefalinger til god kvalitet på botilbud – Indsatskatalog om recovery-orienteret praksis på botilbud i socialpsykiatrien”. Udgivelsen bygger på den aktuelt bedste viden fra praksis og forskning, og giver konkrete og praksisnære anbefalinger til og eksempler på, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Syv konkrete anbefalinger

Anbefalingerne kan bruges af medarbejdere og ledere på socialpsykiatriske botilbud. Dels som inspiration til det daglige samarbejde med borgerne, der bor på botilbuddet, og dels som inspiration til udvikling af botilbuddets praksis. Anbefalingerne kan også anvendes mere strategisk i arbejdet med at udvikle botilbudsområdets strategier, visioner og mål.

Anbefalingerne for god kvalitet på botilbud er:   

  1. Se borgeren som ekspert i eget liv og tag udgangspunkt i borgerens egne perspektiver
  2. Arbejd med mål og opfølgning med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
  3. Samarbejd med borgeren om at skabe et trygt og hjemligt miljø på botilbuddet
  4. Respektér borgerens private hjem, og skab fleksible fællesområder
  5. Støt borgeren i at deltage i fælleskaber og aktiviteter, som giver borgeren større trivsel
  6. Hav fokus på borgerens sundhed
  7. Koordinér og skab sammenhæng i borgerens indsats sammen med borgeren

Udgivelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS, Københavns Professionshøjskole og VIVE med vigtige input fra blandt andet en række brugerorganisationer, faglige organisationer og repræsentanter fra botilbud.

Hent anbefalingerne til god kvalitet på botilbud (pdf)

Anbefalingernes vidensgrundlag

Sammen med anbefalingerne er der udgivet Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Udgivelsen belyser kvalitet på botilbud ud fra fem forskellige perspektiver: Borger, praksis, ledelse, fagekspertisen og litteraturen.

I kortlægningen kan man også finde uddybede og detaljerede beskrivelser af en række eksempler på, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret, og hvad det kræver at implementere denne tilgang i praksis. Kortlægningen kan dermed ses som et supplement til indsatskataloget.

Kortlægningen er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent kortlægningen af god kvalitet i praksis på botibud

Kortlægningen udgør sammen med litteraturstudiet Kvalitet på botilbud. Et litteraturstudie om kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder (2020) en væsentlig del af vidensgrundlaget for anbefalingerne. Litteraturstudiet er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

Hent litteraturstudiet om kvalitet på botilbud

 

 

Senest opdateret 27-01-2022

Del af større initiativ

Anbefalingerne til god kvalitet på botilbud er udarbejdet som led i et større initiativ, der skal styrke socialpsykiatrien:

Læs mere om initiativet

Kontakt

Anna Lund Christiansen
Fuldmægtig

Kontakt

Mia Sandholdt
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her