Styrk jeres sagsbehandling på handicapområdet i et samarbejde med taskforcen

22-08-2022

Ønsker jeres kommune hjælp til at styrke sagsbehandlingen? Taskforcen på handicapområdet kan nu hjælpe endnu flere kommuner med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Send jeres ansøgning senest den 1. november 2022 og lad os udvikle kvaliteten sammen.

Sagsbehandlingen er afsættet for kommunens arbejde med at hjælpe børn, unge og voksne med et handicap. Det er her, grundlaget bliver lagt for støtten til borgerne, og derfor er det vigtigt, at kvaliteten er god.

Er I blandt de mange kommuner, der har svært ved at skabe plads til udvikling i en presset hverdag, er det måske relevant for jer at samarbejde med taskforcen på handicapområdet om et analyse- og udviklingsforløb.

Sådan foregår det

Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, og har eksisteret i en årrække. Der tilbydes samarbejde på både børne- og voksenhandicapområdet. Samarbejdet foregår i et nært samarbejde med kommunens ledelse og medarbejdere.

Et analyse- og udviklingsforløb strækker sig over to år. Indledningsvist foretager taskforcen en analyse af kommunens sagsbehandling og giver på baggrund heraf anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes. Efter analysen samarbejder kommunen med taskforcen om et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at realisere taskforcens anbefalinger.

I samarbejdet med taskforcen kan I forvente at få:

  • En analyse, der peger på kommunens styrker og udfordringer
  • Anbefalinger til, hvordan jeres kommune kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Hjælp til at styrke kvaliteten gennem redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden.

Analyse- og udviklingsforløbet har både fokus på kommunens konkrete sagsbehandling samt den faglige ledelse og styring af handicapområdet i kommunen.

Få mere at vide og find vejledning og ansøgningsskema

Informationsmøde 6. oktober 2022

Er I interesserede i at høre mere om analyse- og udviklingsforløbet, inden I søger, så vær med til vores virtuelle informationsmøde den 6. oktober fra kl 10.00 - 11.00. Her vil I få en præsentation af indholdet i et samarbejde med taskforcen, hvad I får ud af samarbejdet, og hvad det kræver af jer.

Tilmeld jer ved at skrive til: taskforcehandicap@socialstyrelsen.dk.

Flere midler til taskforcen

Et bredt flertal i Folketinget indgik i november 2021 en aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025.

I aftalen er prioriteret midler til at tilbyde endnu flere kommuner hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet gennem et samarbejde med taskforcen. 

Senest opdateret 22-08-2022

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her