Styrk efterværnsindsatsen i din kommune

11-08-2022

Styrk din kommunes indsats for at hjælpe unge, der har været anbragt, med at komme godt ind i voksenlivet. Landets kommuner kan nu søge om et rådgivningsforløb, der har fokus på den faglige og strategiske ledelse af efterværnsområdet. Ansøgningsfrist: 9. september 2022 kl. 12.00

Unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller haft en fast kontaktperson, har fortsat behov for hjælp for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år. Her kan et efterværn, der tager afsæt i den unges ønsker og behov, være afgørende og med til at sikre et fundament for de unges fremtid.

Med udgangspunkt i den nyeste viden på området tilbyder Socialstyrelsen nu et gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke den faglige og strategiske ledelse af efterværn og overgangen fra barn til voksen.

Formål og fokus

Formålet med rådgivningsforløbet er at understøtte, at de unge, der modtager efterværn, modtager en indsats af høj kvalitet lige fra vurdering af målgruppe til gennemførelse af indsats. Der lægges særlig vægt på, at den strategiske ledelse hviler på et tværgående samarbejde, og at de unge støttes i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Rådgivningen kan bl.a. have fokus på, hvordan ledelsen hos hhv. myndighed og udfører kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med efterværn. Et andet vigtigt element i rådgivningen kan være, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem anbringelsen og overgangen til voksenområdet.

Det får I ud af det

Med rådgivningsforløbet kan I forvente at få:
  • Øget indsigt i egen praksis vedr. efterværn
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke såvel myndighedsarbejdet som indsatserne
  • Fokus på, hvordan faglig og strategisk ledelse kan understøtte en god faglig praksis på området
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder målgruppevurderinger og tværfagligt samarbejde vedr. efterværn.

Rådgivningsforløbet er primært målrettet den faglige ledelse og fagpersoner, der beskæftiger sig med efterværnsområdet og kritiske overgange i unges liv.

Det praktiske

Rådgivningsforløbet er gratis for kommunerne at deltage i og vil bestå af to til fire rådgivningsdage over en periode på seks til tolv måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der tilbydes to til tre rådgivningsforløb med opstart medio september 2022.

Der er ansøgningsfrist 9. september 2022 kl. 12.00

Læs mere om rådgivningen og se ansøgningsmaterialet

Senest opdateret 11-08-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her