SSP-modul: Udvikling af sociale interventioner

23-06-2022

Arbejder du med SSP som konsulent, medarbejder eller leder? Socialstyrelsen tilbyder nu tilvalgsmodul 3 i SSP-uddannelsen. Her ser vi på udvikling af sociale interventioner, og hvordan de kan anvendes i forebyggelsen af kriminalitet og anden risikoadfærd blandt unge. Kurset er gratis og afholdes i efteråret 2022.

Socialstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndighederne.

Uddannelsen, der består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler, giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge..

Læs mere om SSP-uddannelsen

Det lærer du på tilvalgsmodul 3

Socialstyrelsen tilbyder nu SSP-uddannelsens tilvalgsmodul 3.

Modulet har fokus på sociale interventioner til forebyggelse af kriminalitet og anden risikoadfærd blandt unge. Der tages afsæt i social adfærds- samt praksisteori. Undervejs får deltagerne til opgave at udvikle et interventionsdesign med afsæt i en case fra din egen kommune, der er eksemplarisk for udfordringer i kommunen.

På modulet vil underviser, Jakob Demant, introducere en række teorier og værktøjer på det interventionsfaglige område, der vil gøre deltageren i stand til at:

1) definere den ønskede adfærd for en specifik målgruppe
2) analysere barrierene for den ønskede adfærd
3) identificere interventionsfunktion og -teknikker
4) ideudvikle mulige interventioner
5) designe og pilotteste interventioner
6) realisere interventionen.

Lyder dette relevant for dig eller din kollega, så læs mere om tilvalgsmodulet på vores projektside, hvor du også kan tilmelde dig:

Læs om tilvalgsmodul 3 og tilmeld dig

Hvem henvender kurset sig til?

Tilvalgsmodul 3 henvender sig til dig, der er SSP-konsulent, SSP-medarbejder eller leder, og har SSP-samarbejdet som din primære funktion og/eller er koordinerende i forhold til SSP-opgaver.

Du kan med fordel have deltaget på grundmodulet, tilvalgsmodul 1 eller tilvalgsmodul 2. Dette er dog ikke en forudsætning for deltagelse.

Praktiske oplysninger

Tilvalgsmodulet afholdes over tre undervisningsdage i efteråret 2022, nemlig 30. september, 24. oktober (bemærk - ændret dato) og 22. november 2022.

Undervisningen er gratis og foregår dels i Odense og dels i København.

Der er tilmeldingsfrist den 1. september 2022 kl. 12.00. Du vil senest den 6. september få besked, om du er optaget på holdet. Der er maksimalt plads til 25 deltagere.

Nyheden er opdateret 16. august 2022, idet datoen for den anden undervisningsgang er ændret fra 17. til 24. oktober 2022. Vi beklager den evt. ulejlighed, ændringen kan give.

Senest opdateret 16-08-2022

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her