SSP-modul: Hvad virker (ikke) i forebyggelsen?

23-06-2022

Socialstyrelsen tilbyder nu tilvalgsmodul 2 i SSP-uddannelsen. Tilvalgsmodulet henvender sig til både SSP-konsulenter og SSP-medarbejdere og giver en grundlæggende indføring i forebyggelse af kriminalitet og anden risikoadfærd. Kurset er gratis og afholdes i efteråret 2022.

Socialstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndighederne.

Uddannelsen, der består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler, giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge.

Læs mere om SSP-uddannelsen 

Det lærer du på tilvalgsmodul 2

Socialstyrelsen tilbyder nu tilvalgsmodul 2, der giver en grundlæggende indføring i virksom forebyggelse af kriminalitet og anden risikoadfærd – dvs. adfærd, der kan være til skade for andre eller udøveren selv.

Modulet beskæftiger sig blandt andet med:

  • Årsager til risikoadfærd
  • Risiko- og beskyttelsesfaktorer: Hvad ved vi om dem, og hvad kan de bruges til?
  • Den evidensbaserede indsats
  • Hvad er målet med forebyggelse – og hvordan det hænger sammen med årsagsforklaringer?
  • Konkrete forebyggende indsatser: Hvor godt virker de?
  • Hvordan kan dette bruges i praksis?

Lyder dette relevant for dig eller din kollega, kan du læse mere om tilvalgsmodulet på vores projektside:

Læs om tilvalgsmodul 2 og tilmeld dig

Praktiske oplysninger

Tilvalgsmodul 2 henvender sig bredt til SSP-konsulenter og SSP-medarbejdere, der beskæftiger sig med SSP-samarbejdet på et strategisk, koordinerende og udførende niveau.

Det er en forudsætning for deltagelse, at du har en arbejdsfunktion i SSP-samarbejdet, samt at deltagelse sker efter aftale med egen leder.

Undervisningen er gratis og foregår i København den 15. og 16. september 2022. Begge dage kl. 9.00-16.30.

Der er tilmeldingsfrist den 1. september 2022 kl. 12.00. Tilmelding er bindende. Du vil senest den 6. september få besked, om du er optaget på holdet.

Senest opdateret 23-06-2022

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her