Socialstyrelsen opretter et nyt strategisk dialogforum for kommunale topchefer

10-03-2022

Socialstyrelsens direktør har inviteret en række kommunale topchefer ind i et nyt dialogforum på socialområdet, som skal danne rammen om en strategisk dialog om aktuelle dagsordener og effektive indsatser i praksis.

Socialstyrelsen arbejder for at skabe målbare forandringer for den enkelte borger og samfundet som helhed. Et tæt og løbende samarbejde med kommunerne er en forudsætning for at lykkes med den opgave.

Det nye dialogforum skal skabe et rum for en løbende drøftelse af udviklingspotentialer, udfordringer og behov på det sociale område samt en sikre en faglig kvalificering af såvel det nationale fokus som kommunernes udvikling af en sammenhængende, virkningsfuld og økonomisk bæredygtig indsats for udsatte børn, unge og voksne samt mennesker med handicap.

”Skal vi lykkes med at udvikle den sociale indsats og skabe konkrete forbedringer for borgere med funktionsnedsættelser og sociale problemer, er det vigtigt, at de initiativer, Socialstyrelsen tager, rammer rigtigt i forhold til kommunernes behov og udfordringer. Jeg er derfor meget glad for, at kommunerne har udvist så stor interesse for at indgå i en dialog om, hvordan vi bedst muligt udvikler socialområdet og skaber målrettede og effektive løsninger,” siger Socialstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Bredt sammensat forum

For at sikre en bred vifte af perspektiver er det strategiske forum sammensat, så både børne- og voksenområdet er repræsenteret, og der er også taget hensyn til kommunestørrelse, geografi og socioøkonomisk grundlag. Mange af de deltagende fagdirektører har desuden ansvar for tilstødende fagområder som fx beskæftigelse eller sundhed.

Også KL, Socialchefforeningen og Foreningen af Børne- og Kulturchefer er repræsenteret. Derudover deltager Social-og Ældreministeriets departement.

”Bredden i sammensætningen af udvalget er en selvstændig pointe for os. Der kan være store forskelle på udfordringer og muligheder rundt om i landet, og det er helt centralt, vi får taget højde for det både i udviklingen og implementeringen af nye tiltag. Samtidig skal vi også være opmærksomme på, at de socialfaglige løsninger spiller sammen med de andre velfærdsområder som beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet,” siger Ellen Klarskov Lauritzen.

Det strategiske dialogforum holder sit første møde i maj 2022 og vil fremover mødes to gange om året.

Se liste over deltagerne i Socialstyrelsens strategiske dialogforum

Kommissorium for det strategiske dialogforum (pdf)

Se Socialstyrelsens strategi

 

 

 

Senest opdateret 10-03-2022

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her