Socialstyrelsen er klar til at understøtte et fortsat fald i antallet af borgere i hjemløshed

08-09-2022

VIVEs nye kortlægning af hjemløsheden i Danmark viser, at antallet af borgere i hjemløshed er faldet med 10 procent fra 2019 til 2022. Socialstyrelsen er klar til at understøtte den positive udvikling på hjemløshedsområdet med et justeret og mere målrettet rådgivningskoncept til landets kommuner og §110-boformer.

Antallet af borgere i hjemløshed har fra den første kortlægning af hjemløsheden i Danmark i 2007 og frem mod 2019 været stigende. Den seneste kortlægning, som VIVE udgav i sidste uge, viser nu, at kurven er knækket, og antallet af borgere i hjemløshed er faldet med 10 procent de sidste tre år.

Der ses blandt andet et tydeligt fald i antallet af unge i hjemløshed samt færre borgere, der sover på gaden.  

Kortlægningen viser også, at der er forskelle på tværs af landet, og at antallet i nogle delmålgrupper stiger. Det er derfor fortsat vigtigt at gøre en målrettet indsats for at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed og understøtte den positive udvikling.

Mere målrettet støtte til kommuner og §110-boformer

Socialstyrelsen har siden 2009 understøttet implementeringen af Housing First-tilgangen, som er meget velunderbygget. Men tilgangen kan udbredes yderligere.

Socialstyrelsen styrker derfor nu sin rådgivning, så den i endnu højere grad tilpasses  behovet i den enkelte kommune eller § 110-boform med et øget fokus på konkrete mål for udviklingen af den lokale hjemløshedsindsats.

Som noget nyt planlægger Socialstyrelsen også at tilbyde gruppebaserede rådgivningsforløb. I et sådant forløb får mindre grupper af kommuner og / eller § 110-boformer sammen støtte til arbejdet med et afgrænset og specifikt emne indenfor hjemløshedsområdet.

Informationsmøde 20. september

Vil I høre mere om mulighederne for at få støtte til udvikling af jeres lokale praksis, så vær med, når Socialstyrelsen den 20. september holder et virtuelt informationsmøde om det nye rådgivningskoncept.

Her fortæller vi også om andre aktiviteter, redskaber mv. på hjemløshedsområdet, som Socialstyrelsen stiller til rådighed for kommuner og boformer. 

Læs mere om informationsmødet

Du kan også læse mere om det opdaterede rådgivningskoncept for Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet:

Læs om rådgivningstilbuddet

Senest opdateret 08-09-2022

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her