Social- og Boligstyrelsen har udmeldt rammer til fornyelse af bymidter for 2022

25-10-2022

Social- og Boligstyrelsen har den 25. oktober 2022 udsendt brev til 54 kommuner, som har tilkendegivet, at de ønsker at få del i bymidterammen for 2022.

Den på finansloven fastsatte statslige bevilling til fornyelse af bymidter udgør 24,2 mio. kr. i 2022. Midlerne kan anvendes i bymidter i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.
Hertil kommer de fire ø-kommuner Læsø, Samsø, Ærø og Fanø, hvor største by har under 4.000 indbyggere.
Disse fire ø-kommuner kan anvende bymidterammen i deres største by.

De 54 kommuner, som har fået del i bymidterammen for 2022, kan anvende midlerne i de berettigede byer til områdefornyelse, bygningsfornyelse, opkøb af nedslidte ejendomme.
Dette med henblik på istandsættelse eller nedrivning, forbedring af friarealer, midlertidig og permanent genhusning samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger.

I aftalen om mere liv i bymidter og landdistrikter fra 29. november 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne er der i perioden 2022-2027 afsat midler til fornyelse af bymidter.

Hvis du vil vide mere

Læs brevet til kommunerne her (åbner i nyt vindue) (Mangler)

Se oversigt over tildelte midler til kommunerne (åbner i nyt vindue) (Mangler)

Se oversigt over byer i målgruppe til bymidterammen (åbner i nyt vindue) (Mangler) 

Kontakt

Bolig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her