Social- og Boligstyrelsen har offentliggjort undersøgelsen af branden i E/F Grøndalsbo i Vanløse

17-06-2022

Undersøgelsen af branden i E/F Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022 viser, at det sandsynligvis var utilstrækkelige brandmæssige adskillelser, der var årsag til brandens usædvanlige og uventede udvikling

Det var sandsynligvis kombinationen af manglende brandmæssige adskillelser i spidsloftet, manglende tætninger mellem lejlighedsskel og tagdækning, udsparinger (gennemgående huller) i en brandvæg samt et undertag udført i materialer med stor brandbelastning, der lå til grund for, at branden i boligbebyggelsen E/F Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022 spredte sig i det omfang, som den gjorde.
Det viser en netop offentliggjort undersøgelse, som Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) har udarbejdet på vegne af Social- og Boligstyrelsen (SBST).

Det er DBIs vurdering, at omfanget af branden sandsynligvis kunne have været begrænset til få opgange omkring Grøndals Parkvej 6A, hvor branden opstod og spredte sig fra, hvis bebyggelsen var udført i overensstemmelse med betingelserne i den oprindelige byggetilladelse, og hvis der var udført brandmæssige adskillelser i spidsloftet og over lejlighedsskel mod tagdækningen.

På baggrund af undersøgelsen er det styrelsens vurdering, at brandens voldsomme spredning skyldes konkrete mangler i relation til bygningens udførelse og senere renovering.
Årsagen til brandens forløb giver derfor ikke anledning til ændring af gældende brandsikkerhedsmæssige regler.

Der findes imidlertid mange bygninger med tilsvarende tagkonstruktioner, og mange af disse tage er de seneste årtier blevet renoveret.
Derfor iværksætter SBST en informationsindsats, hvor bygningsejere og andre relevante aktører opfordres til og vejledes i, hvordan deres tagrum og tagkonstruktion kan gennemgås for herved at sikre, at tagrummet har de brandmæssige og korrekt udførte adskillelser, der kan hindre, at en lignende storbrand gentages.

Spørgsmål vedrørende rapporten kan rettes til fagteknisk chef i Center for byggeri, Charlotte Micheelsen.
Styrelsen har udarbejdet en redegørelse for resultaterne af DBIs undersøgelse og styrelsens vurdering af disse samt den foreløbige plan for den opfølgende indsats.

Du kan læse BPSTs redegørelse via dette link:

Åbn redegørelse (nyt vindue) (Mangler) 

Du kan læse DBIs rapport via dette link: 

Åbn rapport (nyt vindue) (Mangler) 

Kontakt

Charlotte Micheelsen
Fagteknisk chef
Center for byggeri

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her