Social- og beskæftigelsesindsatsen går hånd i hånd

02-09-2022

Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en vigtig fælles opgave i at understøtte at social- og beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad bliver set som hinandens forudsætninger, og styrker derfor nu samarbejdet om opgaven.

I slutningen af august mødtes direktionen for hhv. Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at drøfte, hvordan vi styrker samarbejdet mellem vores to styrelser.

I forlængelse af mødet offentliggøres i dag et videnspapir, hvor det fælles afsæt for samarbejdet præsenteres. Samarbejdet bygger på en række vidensholdepunkter, som indsatsen for de udsatte borgere bør tage afsæt i:

  • Virkeligheden virker – ”place then train”! Når borgerne oplever at få løn, selv for få timer, opfatter de det som et udtryk for, at de skaber værdi for virksomheden. Det giver dem faglig anerkendelse, oplevelse af at deltage i et fællesskab og styrker deres tro på, at de har en plads på arbejdsmarkedet.
  • Medarbejderen virker! Den medarbejder, som borgeren møder i kommunen, har en afgørende betydning for borgerens chancer for at komme i job.
  • Samarbejde virker! For borgere med sammensatte og komplekse udfordringer, er det væsentligt, at borgerne får en integreret og samtidig hjælp til at håndtere deres udfordringer, samtidig med at de støttes i at komme i job.
    I den kommende tid vil I kunne møde styrelserne i fællesskab ude på forskellige konferencer og besøg rundt om i landet, hvor vi ser frem til at drøfte, hvordan vi sikrer et endnu bedre samarbejde til gavn for borgerne.

Hent det fælles videnspapir

Senest opdateret 02-09-2022

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her