Seks nye projekter skal sikre bedre hjælp til udsatte grønlændere

15-06-2022

Socialt udsatte grønlændere, der bor i Danmark, har ikke altid tilstrækkelig gavn af den hjælp, de får tilbudt. Det skal seks nye projekter være med til at rette op på. Socialstyrelsen har netop udmøntet 26 mio. kr., der går til to kommuner og en række frivillige sociale organisationer og foreninger.

Det kan sætte dybe spor at være udsat for en traumatiserende oplevelse, ligesom traumer hos en forælder fx også kan mærke børnene.  

Netop den problemstilling vil man tage højde for i et nyt projekt, som Det Grønlandske Hus i Aarhus nu sætter i værk i samarbejde med flere andre aktører. Rammen for indsatsen er et nyt familieværksted, der dækker Region Midtjylland, og hvor der tilbydes forskellige typer aktiviteter for udsatte grønlandske familier. Tilbuddet skal blandt andet hjælpe familierne med at bryde såkaldt transgenerationelle traumer ud fra et særligt fokus på kulturelle og sproglige forhold hos målgruppen.

Særligt målrettet indsats

Midlerne til det nye projekt kommer fra en ansøgningspulje, som Socialstyrelsen udmeldte i foråret, og som netop er blevet udmøntet.

I alt har seks ansøgere fået tilskud fra puljen. Spændvidden i projekterne er stor, men har som fælles sigte at tilbyde socialt udsatte grønlændere i Danmark en særligt målrettet hjælp.   

Det sker nemlig alt for ofte, at udsatte grønlændere i Danmark ikke har tilstrækkelig gavn af den hjælp, de får tilbudt. Årsagerne kan være mange – fx er der tit sproglige og kulturelle barrierer. En anden udfordring er, at kompleksiteten af de problemer, den enkelte har, kan være særlig stor. 

De seks projekter

De fleste af de seks projekter er etableret i samarbejde eller partnerskaber med andre,  og som det fremgår af oversigten herunder, er enkelte aktører involveret i flere projekter. Der er samlet givet 26 mio. kr. i tilskud:

  • Familieværkstedet - partnerskaber for bedre liv for udsatte grønlandske familier v. Det Grønlandske Hus Aarhus i partnerskab med Grønlandske Børn, TUBA Aarhus og Center for ADHD
  • Styrket misbrugsbehandling til udsatte grønlændere i Aalborg v. Aalborg Kommune i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aalborg
  • Partnerskab om udsatte grønlændere – M-ACT og kultur v. Aarhus Kommune i partnerskab med Det Grønlandske Hus Aarhus, Reden Aarhus og Kirkens Korshær, Naapiffik
  • Uagut - styrket indsats til udsatte unge grønlændere v. Grønlandske Børn i partnerskab med Børnehjælpsdagen
  • Styrket indsats for udsatte grønlandske kvinder i Rederne v. KFUK's Sociale Arbejde/Rederne i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus
  • Styrkelse af Morgencafé for Hjemløses arbejde med udsatte grønlændere v. Fonden Morgencafé for Hjemløse i København.

Inspirationsmateriale på vej

Socialstyrelsen udgiver i 2025 et inspirationsmateriale om, hvordan man kan tilrettelægge tilbud, som i højere grad end i dag imødekommer udsatte grønlænderes særlige behov og tager højde for kompleksiteten af deres sociale problemstillinger.

Inspirationsmaterialet vil blandt andet være rettet mod kommuner og civilsamfundsorganisationer og inddrage erfaringerne fra puljemodtagernes projekter.

Baggrund

I 2020 besluttede regeringen og en lang række partier i Folketinget at afsætte midler i årene 2021-24 til et partnerskab om indsatser til socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Som en del af initiativet har Socialstyrelsen etableret et netværk af fagpersoner for at starte en dialog om, hvordan eksisterende indsatser kan tilpasses, så de bedre imødekommer støttebehovene hos målgruppen.

Læs mere om partnerskabet, puljen og netværket 

Senest opdateret 15-06-2022

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her