Se eller gense webinaret om erhvervet hjerneskade

20-04-2022

Hvordan hjælper man som professionel bedst mennesker, der har fået en hjerneskade, så de oplever en højt kvalificeret og sammenhængende indsats? Det var i fokus, da Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen sammen holdt et webinar i februar. Alle oplæg blev optaget og er nu frit tilgængelige.

Mennesker, der som følge af sygdom eller ulykke har fået en hjerneskade, har ofte langvarige og komplekse forløb, som går på tværs af sektorer.  

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen afholdt derfor i februar et webinar om, hvordan man som professionel bedst hjælper voksne med erhvervet hjerneskade, så borgerne oplever en indsats, der både hænger sammen og har høj faglig kvalitet.

Nu foreligger en videooptagelse af det samlede webinar, så alle med interesse for området kan se eller gense oplæggene.

Det kan du høre om

På webinaret holdt ledere og eksperter fra begge styrelser oplæg med viden og anbefalinger til indsatsen:

  • Rehabilitering: Sundhedsstyrelsen udførte i 2017 et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser til mennesker med hjerneskade. Servicetjekket indeholder 12 anbefalinger med fokus på at løfte kvaliteten i arbejdet.
  • Forløbsbeskrivelse: Socialstyrelsen har tidligere udarbejdet en faglig beskrivelse og en række anbefalinger til et koordineret og rettidigt forløb for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Forløbsbeskrivelsen blev revideret i 2021.
  • Projekterfaringer: Præsentation af tre af de initiativer, der blev iværksat i forlængelse af Sundhedsstyrelsens servicetjek. Her skal vi først høre om den gode genoptræningsplan og bagefter om et projekt om systematisk arbejde med brugertilfredshed. Senere får vi indblik i arbejdet i en udgående funktion fra et sygehus.

Se eller gense webinaret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

 

Senest opdateret 20-04-2022

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her