Sammen kan vi udvikle sociale indsatser, der virker

02-06-2022

SUSI, Strategien for udvikling af den sociale indsats, inviterer til et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen, kommuner og andre aktører på socialområdet. Strategien er netop revideret. En ny pjece og en ny film fortæller, hvordan man kan deltage i udviklingsarbejdet, og hvad det indebærer for jer at indgå i et initiativ.

Kommunen er borgerens nærområde. Det er også her, den sociale indsats er forankret – og det giver en unik viden om, hvad der fungerer og ikke fungerer i praksis.  Socialstyrelsen samarbejder derfor løbende både med kommunerne og andre sociale aktører om at udvikle og udbrede nye sociale indsatser.

Det sker på systematisk basis inden for rammerne af Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af den sociale indsats (SUSI), som netop er udsendt i en revideret udgave.

Hent strategien på ministeriets website

”Med strategien går vi ind i et fælles udviklingsrum, hvor vi bringer vores samlede viden i spil. Kommunerne har den nære borgerkontakt og kender hverdagen både i forvaltningen og de sociale tilbud. De erfaringer skal vi bruge i det nationale udviklingsarbejde, så vi sikrer, at indsatserne er både efterspurgte og relevante i praksis,” siger faglig leder i Socialstyrelsen Aske Scott Graulund.

Målbare og positive forandringer

Strategien sikrer, at udviklingsarbejdet foregår stringent og målrettet og fører til indsatser, der virker og gør en konkret forskel for borgerne. Børn, unge og voksne, som har behov for en social indsats, skal opleve, at de i praksis får den hjælp og støtte, de har brug for.

”Det er resultatet for borgerne, der er afgørende. Indsatsen skal føre til en målbar og positiv forandring, så den enkelte opnår bedre trivsel og mulighed for aktiv deltagelse på lige fod med andre. Derfor bør det også være en selvfølge, at vi inddrager erfaringerne fra de mennesker, det hele handler om. Det sættes der yderligere streg under i den nye udgave af strategien,” siger Socialstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.  

Stringens fra start til slut

Kernen i strategien er en fasemodel, der definerer vejen fra identificering af et socialt problem til modning og afprøvning af en veldokumenteret indsats, som kan udbredes i hele landet. Mellem hver fase vurderes det – efter på forhånd fastlagte kriterier - om der er basis for at fortsætte, så det sikres, at både de nationale og lokale ressourcer bruges bedst muligt.    

Der er fire faser: Screening, modning, afprøvning og udbredelse. Som kommune har man typisk mulighed for – efter ansøgning - at være med i én eller flere af de tre sidste faser.

Socialstyrelsen har lavet en pjece, der kort beskriver, hvad de enkelte faser indebærer, og hvad det vil betyde for jer som kommune eller socialt tilbud at indgå i et initiativ i en af faserne.

Hent pjecen om strategien (pdf)

Har I som kommune spørgsmål til metodeudviklingsarbejdet, er I altid velkomne til at kontakte os. Se kontaktinformationerne her på siden.

Vi har også udarbejdet en film, der giver en overordnet introduktion til strategien.

Se på YouTube i stor version

 

Senest opdateret 02-06-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her