Sæt tidligere ind mod vold i nære relationer

27-04-2022

Har I de rigtige redskaber til at styrke jeres indsats mod vold i nære relationer? Partnervold kan have meget alvorlige konsekvenser. Men mange voldsudsatte føler skyld og skam og opsøger ikke selv hjælp. Socialstyrelsen har udarbejdet otte anbefalinger til kommunerne med sigte på bl.a. opsporing, koordinering og ambulante indsatser.

I Danmark skønnes omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt at være udsat for fysisk vold af deres partner, mens ca. 3,9 pct. af de danske kvinder og 1,2 pct. af mændene oplever sig udsat for psykisk partnervold.

Rutinemæssig opsporing

En voldelig relation kan både have store psykiske og sociale konsekvenser og bringe den voldsudsatte i fare. Men det kan være en langvarig og svær proces at bryde ud af forholdet, og lavt selvværd og følelser af skyld og skam gør mange voldudsatte tilbageholdende med at søge hjælp eller bringe problemet på banen, selvom de måske i forvejen har kontakt med kommunen.

Det kan betyde, at mange voldsudsatte ikke får den hjælp og støtte, de har brug for til at skabe sig en tilværelse uden vold. Der er derfor behov for, at kommunerne har en rutinemæssig og dialogbaseret opsporing, så tabuet og isolationen bliver brudt, og man kan iværksætte en relevant indsats, inden volden eskalerer.

Ambulant indsats

For at understøtte kommunerne i arbejdet har Socialstyrelsen udarbejdet otte anbefalinger til indsatsen mod vold i nære relationer. Anbefalingerne handler om voldsudsatte mænd og kvinder, som ikke er i målgruppen for et ophold på et krisecenter og hvor en ambulant indsats vil være egnet.

De otte anbefalinger kan anvendes til at etablere sammenhængende borgerforløb, som sikrer tidlig og relevant hjælp til voldsudsatte, så de kan bryde ud af volden og hjælpes videre til et liv uden vold.

Korte, overskuelige anbefalinger

Anbefalingerne vedrører - ud over den afgørende, indledende opsporing - risikovurdering, koordineret samarbejde og relationsopbygning samt anbefalinger til selve indsatsen til den voldsudsatte person.

Teksten i hver anbefaling er kort, overskuelig og systematisk bygget op, så de er lette at bruge i praksis. For hver anbefaling beskrives det faglige grundlag, og hvordan anbefalingen kan omsættes i praksis. Der angives også konkrete redskaber.

Anbefalingerne kan bruges som pejlemærke for, hvad det er vigtigt at have fokus på, når en kommune starter en indsats til voldsudsatte, eller som tjekliste og inspiration til videreudvikling af en eksisterende indsats.

Hent anbefalinger til kommunal indsats mod vold (pdf)

Senest opdateret 27-04-2022

Kontakt

Benedikte Louise Sølvkjær
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her