Sådan styrker vi inddragelsen af børn og unge i sagsbehandlingen

16-08-2022

Hvad skal der ifølge børn og unge til for at styrke inddragelse i deres egne sager? Det beskrives i en ny vidensindsamling fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Der peges bl.a. på vigtigheden af støtte, relationen til sagsbehandleren og gennemsigtige beslutningsprocesser.

Børn og unge skal inddrages aktivt, når de har en sag i kommunen. Det følger bl.a. af FN’s Børnekonvention og er i stigende grad blevet et opmærksomhedspunkt i den hjemlige debat - både fagligt og politisk.

Men hvordan opleves sagsbehandlingen af børnene og de unge selv, og hvilke forhold fremhæver børn og unge selv i relation til oplevelsen af inddragelse?

Det er blevet undersøgt i en ny vidensindsamling, der ser på inddragelse ud fra børnenes og de unges eget perspektiv. 

Resultater fra vidensindsamlingen

Vidensindsamlingen viser overordnet, at børn og unge kun i begrænset omfang oplever at blive inddraget. De oplever ofte ikke at blive inddraget, og når det sker, er det primært for at bidrage til sagsbehandlingen i form af information og dokumentation.

Yngre børn oplever sig mindre inddraget end ældre, og det samme gælder børn og unge med særlige behov eller funktionsnedsættelser. Børn og unge oplever sig også mindre inddraget i sager uden samtykke, fx tvangsanbringelser.

For at styrke reel inddragelse peger vidensindsamlingen bl.a. på, at barnet skal støttes i at blive inddraget, og at inddragelsen skal ske tidligt i processen. Barnet skal også informeres løbende om sagsbehandlingen, og møder skal tilrettelægges, så det i praksis er muligt for barnet at udtrykke sig.

Også forholdet til sagsbehandleren er afgørende for barnets oplevelse af at føle sig hørt. En tillidsfuld relation, præget af hyppig kontakt og båret af sagsbehandlerens interesse for det enkelte barn, er nogle af de elementer, der fremhæves.

Vidensindsamlingen peger endvidere på, at barnets indflydelse skal understøttes, og at barnets kendskab til sagsforløbet og beslutningsprocesserne er afgørende herfor.

Hent udgivelsen om børn og unges inddragelse

Flere vidensindsamlinger på vej

Vidensindsamlingen er den anden i en række, der udgives af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. De næste handler blandt andet om inddragelse af forældre og metoder til at inddrage børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i sagsbehandlingen.

Om videnscenteret

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Læs mere om videnscenteret 

Senest opdateret 16-08-2022

Børnene Først

Med den politiske aftale ’Børnene Først’ (2021) lægges der op til at give børn og unge en række nye rettigheder, der styrker deres inddragelse i egen sag.

Læs om Børnene Først

Kontakt

Anne Erbs Haagensen
Fuldmægtig