Risiko for menneskehandel blandt fordrevne fra Ukraine

29-03-2022

Sårbare mennesker er i risiko for at blive ofre for menneskehandel, når krig sender dem på flugt. Det gælder også fordrevne mennesker fra Ukraine. Center mod Menneskehandel har igangsat flere initiativer målrettet ankomne fra Ukraine og fagpersoner, der møder dem, for at oplyse om risiko for menneskehandel.

Når krig og konflikt fordriver mennesker fra deres hjem, øges risikoen for, at bagmænd udnytter deres sårbare situation. Særligt kvinder og børn, der har forladt deres familie og hjem, er i risiko for at blive rekrutteret af bagmænd og udsat for menneskehandel, når de søger arbejde eller et sted at bo.

For at minimere risikoen for udnyttelse er det vigtigt, at fagpersoner og private borgere er opmærksomme på tegn og signaler på menneskehandel i mødet med ukrainske borgere i Danmark. Det skal sikre, at personer, der udnyttes i Danmark, bliver identificeret og får hjælp og støtte.

Center mod Menneskehandel udvikler materiale rettet mod ukrainere om risiko for menneskehandel, og hvad de skal være opmærksomme på, hvis de får tilbud om husly eller arbejde, som lyder for godt til at være sandt.

Center mod Menneskehandel udvikler endvidere materiale til fagpersoner, som bør være opmærksomme på tegn og signaler på menneskehandel gennem deres arbejde. Det gælder eksempelvis politi, grænsekontrol, kommunale sagsbehandlere, sundhedspersonale mv.

Kontakt til CMM og VISO

Ved mistanke om udnyttelse af mennesker fra Ukraine, kontakt Center mod Menneskehandel på tlf. 70 20 25 50. Hotlinen har åbent hverdage kl. 8.30-16.00 og weekend og helligdage kl. 9.00-15.00.

VISO har også oprettet en mail-hotline, hvor kommuner kan stille socialfaglige spørgsmål relateret til Ukraine. Mailadressen er ukraine@socialstyrelsen.dk.

Hvis du har andre typer spørgsmål – fx af juridisk karakter – skal du skrive til Social- og Ældreministeriet på ukraine@sm.dk.

Senest opdateret 29-03-2022

Kontakt

Pressekontakt

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her