Pulje: Tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

22-08-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til modning af en model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn. Ansøgningsfrist: 13. oktober 2022 kl. 12:00.

Det kan have store konsekvenser for et barn i mistrivsel, hvis det ikke opdages og handles på tidligt.

Ansøgningspuljens formål er at modne, dvs. udvikle og evaluere, en model for tidlig opsporing og handleveje i grundskolen. Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner opspores og får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.

Med ”Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn” er det hensigten at styrke en fælles faglig retning for og forståelse af tidlig opsporing samt guide det pædagogiske personale og ledelse i, hvordan de kan arbejde med systematisk tidlig opsporing i praksis.

Socialstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 10,5 mio. kr.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Modelbeskrivelse

Socialstyrelsen har udarbejdet en foreløbig beskrivelse af ”Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn”. Modellen består af tre kerneelementer, et værdigrundlag samt en række organisatoriske forudsætninger, som tilsammen giver det pædagogiske personale og ledelse i grundskolen arbejdsredskaber til:

  • at foretage systematisk vurdering af alle børns trivsel
  • at overlevere viden i overgange i forbindelse med barnets skolegang
  • at have kendskab til mulige handleveje, når der er opsporet et barn i mistrivsel.

Modellen har således til formål at styrke det pædagogiske personales kompetencer i at tolke et barns signaler på manglende trivsel, at arbejde med børns mistrivsel samt at inddrage barnet og forældre i trivselsvurderingerne, og når der er behov for en indsats.

Målgruppe

Ansøgningspuljens primære målgruppe er alle børn og unge i grundskolens almene undervisning med henblik på at opspore børn og unge med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 13. oktober 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der ønsker at modne en model for opsporing og handleveje til skoleområdet. Kommuner kan ansøge puljen, uanset om de i forvejen arbejder med et eller flere af elementerne i modellen. Det forventes dog, at alle kommuner, der opnår støtte, arbejder med den samlede model og indgår i det fælles modningsarbejde med modellen.

Infomøde

Der vil være mulighed for at deltage i et virtuelt infomøde. Mødet tilbydes både 1. september 2022 og igen 22. september 2022.

Flere oplysninger og tilmelding til mødet 1. september

Flere oplysninger og tilmelding til mødet 22. september

Senest opdateret 22-08-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her