Pulje: Tidlig opsporing af mistrivsel hos skolebørn

10-11-2022

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje til videreudvikling af en model, der skal hjælpe børn i mistrivsel. Modellen har fokus på tidlig opsporing af børnene og handleveje for det pædagogiske personale. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

Det kan have store konsekvenser, hvis der ikke reageres i tide, når et barn mistrives. Det er derfor centralt, at fagpersoner omkring børn kan spotte tegn på manglende trivsel og har kendskab til relevante handlemuligheder.

Socialstyrelsen har på den baggrund tidligere udmeldt en ansøgningspulje på 10,5 mio. kr., der har til formål at modne, dvs. udvikle og evaluere, en model for tidlig opsporing og handleveje i grundskolen.

Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.

Der udmøntes i den forbindelse midler til to kommuner.

Socialstyrelsen ønsker at styrke grundlaget for at modne modellen og søger derfor yderligere 1-3 kommuner til at indgå i projektet. Derfor genudmeldes puljen med de resterende midler, der udgør 5,7 mio. kr.

Modelbeskrivelse

Socialstyrelsen har udarbejdet en foreløbig beskrivelse af ”Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn”. Modellen består af tre kerneelementer, et værdigrundlag samt en række organisatoriske forudsætninger, som tilsammen giver det pædagogiske personale og ledelse i grundskolen arbejdsredskaber til:

  • at foretage systematisk vurdering af alle børns trivsel
  • at overlevere viden i overgange i forbindelse med barnets skolegang
  • at have kendskab til mulige handleveje, når der er opsporet et barn i mistrivsel.

Modellen har således til formål at styrke det pædagogiske personales kompetencer i at tolke et barns signaler om manglende trivsel, at arbejde med børns mistrivsel samt at inddrage barnet og forældre i trivselsvurderingerne, og når der er behov for en indsats.

Målgruppe

Ansøgningspuljens primære målgruppe er alle børn og unge i grundskolens almene undervisning med henblik på at opspore børn og unge med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 1. december 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der ønsker at modne en model for opsporing og handleveje til skoleområdet. Kommuner kan ansøge puljen, uanset om de i forvejen arbejder med et eller flere af elementerne i modellen. Det forventes dog, at alle kommuner, der opnår støtte, arbejder med den samlede model og indgår i det fælles modningsarbejde med modellen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen [link] 

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration