Pulje: Støtte til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed

25-10-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til fremme af social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede. Ansøgningsfrist: 8. december 2022.

  EU-logo med teksten Medfinansieret af Den Europæiske Union

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 21,7 mio. kr. til støtte til de mest udsatte hjemløse personer. Ansøgningspuljen er finansieret af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD).

Ansøgningspuljens formål er at støtte initiativer, der fremmer den sociale integration af borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed ved hjælp af deltagernære aktiviteter. Initiativerne skal bl.a. bidrage til, at målgruppen i højere grad inkluderes og deltager i aktiviteter, der kan være med til at forbedre deres livsbetingelser.

Det danske program sætter fokus på at stoppe kaotisk livsførelse, bryde isolation og på længere sigt afhjælpe hjemløshed eller risiko for hjemløshed for de socialt dårligst stillede.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, hjemløse, som bliver udskrevet til gaden eller gadesovere, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan anvende de eksisterende sociale tilbud. Målgruppen skal have lovligt ophold i Danmark.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist torsdag den 8. december 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Puljen kan både søges af offentlige instanser, organisationer på civilsamfundsområdet og tværsektorielle partnerskaber, herunder partnerskaber med fonde. Ansøgere opfordres til at understøtte et stærkt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde.

Ansøgningsskemaet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, skal udfyldes og indsendes elektronisk. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. Der kan alene søges via CVR-nummer.

Informationsmøde 8. november

Socialstyrelsen afholder informationsmøde om puljen den 8. november 2022 kl. 13 i mødelokale 6 på Skibhusvej 52 B, 3. sal, Odense. Henvendelse i receptionen på Edisonsvej 1 senest kl. 12.45, hvor der udleveres gæstekort og evt. parkeringstilladelse.

På informationsmødet vil krav og kriterier for ansøgningspuljen blive præsenteret.

Der er mulighed for at stille spørgsmål, og fremmødte vil få lejlighed til at erfaringsudveksle. Tilmelding med angivelse af antal deltagere skal ske til Anette Nyker Mogensen på anmo@socialstyrelsen.dk eller Frederik Hyllested på frhy@Socialstyrelsen.dk senest den 7. november kl. 12.00.

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her