Pulje: Skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

14-11-2022

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje om videreudvikling af en skoleindsats for 9-14-årige børn med voldsom eller aggressiv adfærd. Der er fokus på forløb for både klassen og forældre. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

Udadreagerende adfærd hos børn kan være en udfordring både i skolen og hjemmet og vil også kunne have sociale konsekvenser for barn og familie. Adfærden medfører ofte et stigende antal konflikter mellem børnene i klassen og i relationen til lærere, pædagoger og forældrene.

Den udadreagerende adfærd har stor sammenhæng til andre sociale risikofaktorer og til forældre og børns trivsel og udvikling. En tidlig indsats med fokus på både samspil i skole og i hjemmet kan forebygge den udadreagerende adfærd og hindre, at den udvikler sig.

Socialstyrelsen har på den baggrund tidligere udmeldt en ansøgningspulje på 10 mio. kr. målrettet kommuner. Ansøgningspuljens formål er at modne, dvs. udvikle og evaluere, en målrettet tværfaglig indsats for inklusion i skolen af børn med udadreagerende adfærd.

Socialstyrelsen har ikke modtaget tilstrækkeligt ansøgninger til at kunne gennemføre projektet. Derfor genudmeldes puljen med det fulde beløb. Socialstyrelsen søger i alt 4-5 kommuner til at indgå i samarbejdet om indsatsen.

Indhold

Indsatsen består af otte kerneelementer, der omsættes til hhv. klasseforløb og forældregruppeforløb. I forløbene klædes et klasseteam og forældrene på til at iværksætte tiltag i hhv. klassen og i hjemmet.

Kommunerne, der modtager midler fra puljen, får mulighed for:

  • at udvikle egen praksis og indsats for børn med udadreagerende adfærd
  • at modtage målrettet kompetenceudvikling om indsatsmodellens forståelsesramme og kerneelementer
  • at udvikle og erfaringsudveksle med andre kommuner
  • at modtage processtøtte til udvikling og implementering af indsatsmodellens ramme og kerneelementer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge fra 9-14 år, der udviser adfærd, som opleves som aggressiv eller voldsom for omgivelserne.

Udover børn med udadreagerende adfærd omfatter indsatsen børnenes forældre, de øvrige børn i klassen og lærerteamet omkring klassen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist d. 1. december 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. Kommuner kan ansøge puljen, uanset om de i forvejen arbejder med et eller flere af elementerne i indsatsen. Det forventes dog, at alle kommuner, der opnår støtte, arbejder med den samlede indsatsmodel, der går på tværs af social- og skoleområdet.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen [link]

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her