Pulje på vej: Mestringsindsats for søskende til børn med handicap

02-02-2022

Søskende til børn med handicap går ofte alene med deres tanker og er i øget risiko for at udvikle angst, depression og adfærdsvanskeligheder. Et nyt projekt sætter fokus på kommunikationen mellem disse børn og deres forældre. Kom til virtuelt informationsmøde 23. februar og hør mere om projektet og den tilhørende ansøgningspulje.

Søskende til børn, der har et handicap, kan være ensomme, og deres trivsel kan være alvorligt udsat. De er i øget risiko for både at udvikle angst og depression og adfærdsvanskeligheder som aggression og udadreagerende adfærd.

Undersøgelser viser, at søskende til børn med handicap ofte håndterer vanskelige oplevelser alene og er mindre tilbøjelige end andre børn til at dele svære følelser med deres forældre.

Samtidig bærer børnene ofte rundt på misforståelser omkring deres søskendes handicap, som kan være tyngende. De kan fx tro, at deres bror eller søster risikerer at dø, føle skyld eller være bekymrede for, om de selv får et handicap.

Det er meget vigtigt for disse børn, at forholdet til forældrene er præget af åbenhed og tillid. Men det er lige netop her, det tit er svært i familier, hvor der er et barn med funktionsnedsættelse. Kommunikationen er ofte sårbar, og det risikerer at forværre situationen for børnene.

Pulje meldes ud i slutningen af februar 2022

Dette er baggrunden for, at Socialstyrelsen i et nyt projekt vil afprøve den norske mestringsindsats SIBS i en dansk kontekst. Indsatsen består af et kort forløb, som er bygget op af mindre temaer, og som har fokus på at hjælpe børnene til at sætte ord på de spørgsmål og de følelser, der presser sig på, og i at tage snakken med deres forældre.

Den ene forælder deltager også i forløbet og får redskaber til at understøtte en anerkendende kommunikationen i familien.

Projektet gennemføres af Socialstyrelsen i et samarbejde med seks-otte kommuner i perioden 2022-24. Interesserede kommuner kan søge om deltagelse i projektet via en ansøgningspulje, som meldes ud i uge 8.

Målgruppen for indsatsen er børn og unge i alderen 8-16 år, der ikke selv har et handicap, og som er søskende til et barn/børn med handicap. Den sekundære målgruppe er forældrene som deltager i interventionen.

Informationsmøde 23. februar

Socialstyrelsen afholder den 23. februar 2022 kl. 11 - 12 et virtuelt informationsmøde, hvor vi vil fortælle mere om indsatsen, projektet, og hvad det kræver for kommunerne at deltage.

Informationsmødet afholdes som et webinar via Zoom. Det er muligt at deltage via browser, selvom man ikke ellers anvender programmet. Der kan stilles skriftlige spørgsmål via chatfelt undervejs. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

Tilmelding skal ske via NemTilmeld senest den 22. februar kl. 9.00. På dagen for informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse og et mere detaljeret program. Programmet offentliggøres også på Socialstyrelsen.dk under omtalen af arrangementet i hjemmesidens kalender.

Det er gratis at deltage i mødet.

Tilmeld dig mødet om søskende til børn med handicap

Læs mere om projektet her 

Nyheden er opdateret 8. februar, idet den oprindelige tilmeldingsfrist 22. februar kl. 10 er ændret til samme dag kl. 9.00. Samtidig er tilføjet klokkeslættet for selve mødet, nemlig kl. 11.00. Red.

 

 

 

Senest opdateret 25-02-2022

Kontakt

Helle Thusing Nilsson
Fuldmægtig
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her