Pulje på vej: Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet

11-08-2022

Vil I være med til at styrke tillid, samarbejde og inddragelse af voksne med handicap i sagsbehandlingen? Socialstyrelsen udvikler en model for arbejdet, "Borgeren i centrum", og landets kommuner inviteres til at være med. Kom til virtuelt informationsmøde 9. september 2022 og hør mere.

Kommunerne får mange klager over sagsbehandlingen på handicapområdet, og antallet af hjemvisninger og omgørelser hos Ankestyrelsen er højt. Undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer og VIVE viser samtidig, at inddragelsen af borgeren i sagsbehandlingen er mangelfuld, og at mange borgere ikke har tillid til eller oplever, at de får den indsats, de har behov for.

Manglende inddragelse og tillid kan betyde, at borgeren ikke bliver tilstrækkeligt udredt, og dermed at borgeren risikerer ikke at få den støtte, borgeren har behov for, og som lovgivningen foreskriver.

Omvendt er inddragelse en forudsætning for, at borgeren kan få en indsats, der tilrettelægges ud fra borgerens egen opfattelse af et godt og tilfredsstillende liv, og som understøtter borgerens muligheder for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Det er baggrunden for, at der nu udvikles en model til at styrke kommunernes inddragelse af og samarbejde med borgeren, uanset handicap.

Pulje meldes ud senere i august

Projektet gennemføres af Socialstyrelsen i et samarbejde med tre til fire kommuner i perioden januar 2023 til december 2025. Interesserede kommuner kan søge om deltagelse i projektet via en ansøgningspulje, som udmeldes senere her i august.

Projektet er en del af et samlet initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet. De kommuner der udvælges, skal bidrage med både at udvikle og afprøve modellen undervejs.

Modellen, der kaldes Borgeren i centrum – Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse, er bygget op omkring elementer, der bidrager til en styrket, tillidsfuld relation mellem borger og sagsbehandler. Arbejdet med modellen skal ske ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, der tilsiger, at alle - uanset målgruppe - har potentiale til at udvikle sig med den rette indsats.

Ansøgningspuljen skal blandt andet bidrage til, at kommunerne kan tilpasse den enkelte sagsbehandlers sagstal, så der er tid til at samarbejde med borgeren på den måde, som modellen foreskriver.

Målgruppen for indsatsen er voksne med fysiske, intellektuelle eller kognitive funktionsnedsættelser, som har behov for ydelser efter serviceloven.

Informationsmøde 9. september

Socialstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde 9. september kl. 10.30 - 12, hvor interesserede kommuner kan høre mere om projektet, modellen, og hvad det kræver at deltage.

Informationsmødet afholdes som et webinar via Zoom. Det er muligt at deltage via browser, selvom man ikke ellers anvender programmet. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

På dagen for informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse og et mere detaljeret program. Programmet offentliggøres også på Socialstyrelsen.dk under omtalen af arrangementet i hjemmesidens kalender.

Det er gratis at deltage i mødet.

Se en kort projektbeskrivelse

Tilmeld dig mødet om "Borgeren i centrum"

 

 

Senest opdateret 11-08-2022

Kontakt

Helle Wittrup-Jensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her