Pulje: Modning af ambulant, kommunal indsats til voldsudsatte

31-05-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal videreudvikle en model for en ambulant indsats til voldsudsatte, der i dag ikke opsøger hjælp eller ikke får den rette støtte. Puljen kan søges af kommuner. Ansøgningsfrist: 11. august 2022 kl. 12.00.

Krisecentre er det mest kendte tilbud til voldsudsatte. Men der kan også være behov for flere ambulante indsatser i kommunalt regi, så mænd og kvinder, der udsættes for vold af deres partner eller nære familie, kan få et målrettet og tidligt tilbud om hjælp fra deres kommune.

Socialstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr.

Ansøgningspuljens formål er, at et antal kommuner indgår i et udviklingssamarbejde med Socialstyrelsen og en ekstern leverandør om en indsats for ambulante tilbud til voldsudsatte. Indsatsen er på forhånd fastlagt, men skal modnes og videreudvikles.   

Hvis modningen af indsatsen går som planlagt, forventes det, at der på langt sigt vil være voldsudsatte borgere, der identificeres og sikkerhedsvurderes, og som også tilbydes og modtager hjælp tidligere.

Målgruppe

Målgruppen er mænd og kvinder over 18 år, der er udsat for vold i nære familie- og/eller parrelationer, og som ikke tager ophold på et kvinde- eller mandekrisecenter.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 11. august 2022 kl. 12.00.         .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.    

Infomøde 13. juni

Socialstyrelsen afholder et digitalt informationsmøde over Zoom om ansøgningspuljen mandag den 13. juni kl. 12.30-14.30.  Adgang til det virtuelle møde kan ske ved at klikke på linket nedenfor. Forhåndstilmelding er ikke nødvendigt.

Deltag i infomøde 13. juni

Læs mere om puljen og få adgang til at søge

Senest opdateret 31-05-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her