Pulje: Midlertidig støtte til kapacitetstilpasning på natcaféer

23-03-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til midlertidig støtte til kapacitetstilpasning på natcaféer. Ansøgningsfrist: 25. april 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 3,98 mio. kr. til midlertidig støtte til kapacitetstilpasning på natcaféer. Natcaféerne er et nattilbud til samfundets mest udsatte borgere, som har akut behov for støtte. Her kan brugerne få basal omsorg, nærvær, mad, støtte og hvile.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til private tilbud, der driver natcaféer i relation til et §110 botilbud, og som har et finansieringsbehov efter Social- og Ældreministeriets præcisering af praksis for takstfinansiering af § 110-tilbud. Ansøgningspuljen giver dermed mulighed for at natcaféerne kan få dækket et aktuelt finansieringsbehov til videreførelse af eksisterende pladser på natcaféen.

Ansøgningspuljen skal således medvirke til at løse kapacitetsproblemet på den korte bane blandt natcaféer, der drives af private tilbud, og som ikke på anden vis kan sikre finansiering.

Målgruppe

Målgruppen er udsatte borgere, der mangler et sted at overnatte. Ansøgningspuljen skal være med til at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal pladser til de udsatte borgere, der har brug for et sted at overnatte.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 25. april 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af private tilbud, der driver natcafeer i relation til et § 110-tilbud.

Læs mere om puljen her

Senest opdateret 23-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her