Pulje: Kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

27-10-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder via kompetenceudvikling af medarbejderne. Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2022 kl. 12:00.

Kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og unge skal være i orden. Det indebærer bl.a., at medarbejderne har den rette faglighed og de rette kompetencer til at give børnene og de unge den hjælp og kærlige omsorg, de har behov for.

Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen nu har udmeldt en ansøgningspulje på 5,8 mio. kr. til kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner.

Puljen skal give opholdssteder og døgninstitutioner mulighed for sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse og derigennem højne kvaliteten på anbringelsesstederne.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere, der er ansat på opholdssteder og døgninstitutioner og primært har pædagogiske arbejdsopgaver

Ansøgningsfrist

Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2022 kl. 12:00.

Løbende udmøntning efter først til mølle-princippet indebærer, at de ansøgninger der modtages først i ansøgningsperioden også vil blive sagsbehandlet først, indtil der ikke er flere midler til fordeling. 

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er døgninstitutioner og opholdssteder.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen [link]

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration