Pulje: Handicappuljen

16-03-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med et handicap samt deres forældre og søskende. (Handicappuljen). Ansøgningsfrist: 4. maj 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 13,0 mio. kr. til støtte af koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed.

Socialstyrelsen har i år justeret ansøgningsmaterialet til Handicappuljen med henblik på at gøre det lettere at ansøge. Ansøgere bedes orientere sig grundigt i ansøgningsmaterialet, herunder vejledning, ansøgnings- og budgetskema. Bl.a. er ansøgningsskemaet blevet forenklet og der skal kun udarbejdes ét samlet budget for ansøgningen.

Ansøgningspuljen udmøntes med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge med et handicap under 25 år samt deres forældre og søskende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 4. maj kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Enkeltpersoner/familier, der ønsker at søge, skal henvende sig til deres eventuelle organisation/forening.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Læs mere om puljen her

Senest opdateret 16-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her