Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

07-04-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Ansøgningsfrist: 31. maj 2022 kl. 12:00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 46,2 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som f.eks. støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgere kan søge om tilskud inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.

Ansøgningspuljens samlede bevilling fordeles på de fire områder efter ansøgningsfristens udløb.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå tilskud fra den samlede ansøgningspulje, er socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation.

Inden for målgruppen af socialt truede hører sårbare grupper. Det kan eksempelvis være børn og unge af udsatte forældre, der f.eks. oplever vold, misbrug eller psykisk sygdom i hjemmet. Ligeledes kan det være socialt udsatte voksne, der lever i udsatte livssituationer, isoleret fra at deltage i sociale og inkluderende fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet.

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 31. maj 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde med målgruppen.

Enkeltpersoner, regioner og kommuner, samt øvrige myndighedslignende konstruktioner, f.eks. menighedsråd, er ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Læs mere om puljen her

Senest opdateret 07-04-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her