Pulje: Forsøg med selvvisitation i ældreplejen

07-06-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje med fokus på en bedre inddragelse af ældre borgeres ønsker og behov i visitationen af hjemmepleje. Ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14,0 mio. kr. til forsøg med selvvisitation i ældreplejen.

Formålet med puljen er at yde tilskud til at afprøve modeller for, hvordan ældre borgeres ønsker og behov i højere grad inddrages ved visitationen af hjemmehjælp.

Hjemmehjælp er uundværlig for mange svækkede ældre, der ikke længere kan klare sig selv. Når borgeren henvender sig til kommunen med behov for praktisk eller personlig pleje, er borgeren i en skrøbelig situation og derfor også afhængig af, at visitatoren forstår problemstillingen og tilbyder den rette indsats.

Med denne ansøgningspulje igangsættes forsøg med afprøvning af modeller for, hvordan ældre borgeres ønsker og behov i højere grad inddrages og indgår ved visitationen af hjemmehjælp (selvvisitation).

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er ældre borgere, der er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 12. august 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, eventuelt i samarbejde med private leverandører.

Få flere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 07-06-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her