Pulje: Forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte

12-08-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til borgerstyrede budgetter. Forsøget skal give udsatte mere selvbestemmelse og mulighed for at realisere egne ønsker. Der er ansøgningsfrist 6. oktober 2022.

En konto på 50.000 kr., som socialt udsatte selv råder over og støtte fra en socialfaglig medarbejder. Det er, hvad en række af landets kommuner snart kan tilbyde via en ny pulje, som Socialstyrelsen har udmeldt.

Puljens formål er at understøtte, at målgruppen opnår mere selvbestemmelse og øget livskvalitet ved at få råderet over et personligt budget, som anvendes til at indfri borgerens egne ønsker og mål.

Og erfaringerne fra tidligere er gode. I perioden 2017-19 blev der gennemført et forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte. Forsøget viste, at borgerne fik bedre livskvalitet, øget selvbestemmelse og at samarbejde med de kommunale myndigheder blev forbedret.

Den samlede pulje er på 9,7. mio. kr.

Målgruppe

Borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for eller modtager hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service, og som vurderes at kunne opnå større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.

Hvem kan søge puljen?

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

Ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist 6. oktober 2022 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 12-08-2022

Hvis du vil vide mere

Der lavet en erfaringsopsamling af det tidligere forsøg (2017-19) med borgerstyrede budgetter.

Læs om erfaringerne

Kontakt

Tilskudsadministration