Pulje: Forebyggelse af prostitutionslignende relationer blandt unge

06-05-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje om vejledning til udsatte unge om prostitutionslignende relationer. Vejledningen kan fx foregå på de platforme, hvor de unge befinder sig. Puljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer. Ansøgningsfrist: 16. juni 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14,2 mio. kr. Ansøgningspuljens formål er at forebygge, at socialt udsatte unge indgår i prostitutionslignende relationer.

De forventede resultater for de støttede projekter er, at flere unge modtager en relevant og kvalificeret vejledning om prostitutionslignende relationer. Det kan fx være på digitale platforme og via rådgivningstilbud, familier og fagpersoner, der er i kontakt med målgruppen, eksempelvis i kommunale tilbud.

Målgruppe

Målgruppen er socialt udsatte unge, der er i risiko for prostitution. Målgruppen omfatter også unge, der ikke definerer deres adfærd som prostitution, men er i en gråzone og i risiko for at indgå i prostitution eller prostitutionslignende forhold.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 16. juni 2022 kl. 12.00. Bemærk, at fristen er forlænget ift. den frist, der er angivet i vejledningen.            .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer, som yder vejledning til unge og fx kommuner, familier/plejefamilier om prostitutionslignende relationer, herunder gråzoneprostitution.    

Ansøgere skal være opmærksomme på, at hvis der opnås tilskud fra ansøgningspuljen, kan tilskud kun udbetales, når der er anvendt en NemID-medarbejdersignatur.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 06-05-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her