Pulje: Etablering af nye frivilligcentre

25-08-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at etablere frivilligcentre (ETFRI). Ansøgningsfrist: 5. oktober 2022 kl. 12:00. Puljen er på 1,88 mio. kr.

Ansøgningspuljens formål er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Med andre ord retter frivilligcentrenes tilbud sig mod foreninger og mod mennesker, der vil være frivillige eller vil i kontakt med et hjælpetilbud i en frivillig forening.

Socialstyrelsen forventer, at der med ansøgningspuljen kan etableres to nye frivilligcentre, der i forlængelse af projektperioden kan kvalificere sig til at blive optaget på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG).

Målgruppe

Målgruppen er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 5. oktober 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, frivillige foreninger, selvejende institutioner og enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter, og som kan dokumentere en kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. i det første etableringsår og 270.000 kr. i det andet etableringsår.

Flere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 25-08-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her