Pulje: Ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

22-09-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal støtte kommuner med mange børnesager i implementeringen af barnets lov. Med puljemidlerne følger et skræddersyet rådgivningsforløb. Ansøgningsfrist: 7. november 2022 kl. 12.00.

Med barnets lov er der fokus på en regelforenkling af sagsbehandlingen i kommunerne. Det forventes blandt andet at komme til udtryk ved færre proceskrav og dermed øget betydning og vægt på det socialfaglige skøn.

Loven lægger også op til en mere gennemgående og afgørende inddragelse af det enkelte barn, samtidig med at barnets rettigheder skrives tydeligere frem.

Samlet set kommer barnets lov til at medføre væsentlige ændringer af sagsbehandlingen i kommunerne.

Socialstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 14,3 mio. kr. målrettet kommuner med mange børnesager. Gennem ansøgningspuljen kan kommuner opnå støtte til aktiviteter, som er relevante i forhold til implementering af barnets lov, fx efteruddannelse eller midlertidig styrkelse af bemandingen.

Med puljemidlerne følger et skræddersyet rådgivningsforløb, som varetages af Socialstyrelsen. Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte kommunes behov og støtter kommunen i at skabe de forandringer i sagsbehandlingen, som barnets lov lægger op til.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte børn og unge, som har behov for hjælp og støtte efter barnets lov.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 7. november 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens kan søge af kommuner.

Ansøgere prioriteres ud fra deres placering i vedlagt bilag på puljesiden, som er opgjort på baggrund af andel udsatte børn og unge i kommunerne. Det forventes, at der ydes støtte til 7 til 8 kommuner.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen 

Informationsmøde

Er I interesserede i at høre mere om ansøgningspuljen og rådgivningsforløbet? Så vær med, når vi afholder virtuelt informationsmøde 25. oktober kl. 12.30-13.30.

Tilmeldingslink bliver tilgængeligt 23. september på puljesiden (se linket ovenfor).

Senest opdateret 22-09-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her