Pulje: Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger

30-09-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 4. november 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,0 mio. kr. til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge.  

Formålet med puljen er at sikre, at unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder.

At være medarbejder på en delvist lukket institution eller afdeling kræver særlige kompetencer i forhold til at agere i spændingsfeltet mellem den pædagogiske indsats og muligheden for magtanvendelse. Delvist lukkede institutioner og afdelinger anvendes til børn og unge med forskellige vanskeligheder, og efteruddannelsen bør derfor tilpasses målgruppen på den enkelte institution eller afdeling.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 4. november 2022 kl. 12.00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af godkendte delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 03-10-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her