Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer

13-09-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 29,2 mio. kr. til driftsstøtte. Puljen kan søges af landsdækkende ældreorganisationer, som primært har ældre personer, der er fyldt 65 år, som medlemmer. Ansøgningspuljen er også kendt som Udlodningsmidlerne og stammer fra lov om udlodning af overskud fra lotteri.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer

For at komme i betragtning til midlerne skal organisationen bl.a. arbejde primært for at varetage ældres interesser og gøre en social indsats primært i forhold til medlemsgruppen. Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål eller udgøre den væsentligste del af organisationens aktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er den ansøgende organisations medlemmer, der er fyldt 65 år.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 28. oktober 2022 kl. 12.00. Vær opmærksom på, at alle bilag skal være indsendt ved ansøgningsfristen, ellers kan det medføre afslag på ansøgningen.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af landsdækkende ældreorganisationer, som primært har ældre personer, der er fyldt 65 år, som medlemmer.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Rettelse 23. september 2022: Det fremgik tidligere fejlagtigt af brødteksten, at ansøgningsfristen var 6. maj 2022. Datoen er nu rettet til 28. oktober 2022 (jf. manchetten).

Senest opdateret 23-09-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her