Platform om handicap og beskæftigelse udfylder et videnshul

10-02-2022

Hvilke muligheder er der for at hjælpe borgere med handicap, der har brug for en ekstra hånd til deltagelse i beskæftigelse? Det kan man få overblik over på Socialstyrelsens vidensplatform ”Handicap og beskæftigelse”, der netop er blevet evalueret. Både kommuner, virksomheder og borgere oplever platformen som relevant og brugbar.

Mange arbejdspladser, både offentlige og private, mangler arbejdskraft. Og mange mennesker med handicap har ønsket og ikke mindst evnerne til beskæftigelse på almindelige arbejdspladser, men står uden job. Aktuelt er der stort fokus på dette uudnyttede potentiale for arbejdskraft.

Nogle gange skal der dog lidt ekstra til for at hjælpe deltagelsen i beskæftigelse og arbejdsfællesskaber på vej i praksis og til succes. Både blandt arbejdsgivere, jobcentre og borgere kan der være brug for særlig viden om betydningen af specifikke funktionelle udfordringer og behov i forhold til beskæftigelse, og hvordan de kan imødekommes.

Specialiseret viden om handicap og beskæftigelse er imidlertid fragmenteret og kan være svær at finde frem til, og derfor lancerede Socialstyrelsen i august 2021 den digitale platform ”Handicap og beskæftigelse”.

Platformen, der har fokus på det almindelige arbejdsmarked, beskriver en række skræddersyede indsatser og digitale teknologier til særlige behov. Der præsenteres også en stribe cases og guides, ligesom der redegøres for de mere generelle støttemuligheder, herunder de handicapkompenserende støtteordninger, og relevant lovgivning.

Platformen er nu blevet evalueret af COWI. Evalueringen er gennemført i perioden august-december 2021.

Platformen opleves som brugbar og relevant

Hovedformålet med evalueringen har været, om platformen lever op til sit formål og afdække oplevelsen af platformens relevans, anvendelighed og tilgængelighed.

Evalueringen viser, at platformen opleves som brugbar og relevant for flertallet af de adspurgte repræsentanter for platformens brugere, dvs. borgere, virksomheder og kommunale aktører, som har gjort brug af platformens viden. Langt størstedelen af brugerne vil også anbefale platformen til andre.

Det konkluderes i evalueringen, at platformen opfylder et behov for viden og bidrager til, at der kommer mere fokus på indsatsen for at få flere borgere med handicap i job.

Det fremgår også, at platformen primært benyttes af kommunale aktører, og at virksomhedernes kendskab er lavest.

Perspektiv i at medtage flere grupper

For at gøre platformen så målrettet som muligt tager den afsæt i helt specifik viden om autisme, erhvervet hjerneskade, psykiske vanskeligheder, udviklingshæmning og synshandicap.

Evalueringen viser, at særligt denne specificering på funktionelle udfordringer og behov i et beskæftigelsesperspektiv udfylder et videnshul. Resultatet af evalueringen er, at der kan være potentiale for at medtage flere typer af funktionelle udfordringer, så platformen kan bidrage til at nedbryde barrierer for beskæftigelse for flere mennesker med handicap.

De adspurgte giver udtryk for, at det er positivt, at indgang til viden samles ét sted, men har også et ønske om, at det skal være tydeligere, hvordan Socialstyrelsens platform og STARs hjemmesider supplerer hinanden.

Evaluator kommer også en række anbefalinger for platformens videre drift. Behovet for at sikre fremtidig opdatering understreges, og det foreslås, at der gøres en særlig indsats for at udbrede kendskabet til Socialstyrelsens platform blandt virksomheder og borgere. Der gives også konkrete forslag til justeringer og udvikling af platformen.

Gå til platformen "Handicap og beskæftigelse"

Hent evalueringen af platformen

 

Senest opdateret 10-02-2022

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her