Perimetersti forbinder landsby og natur

05-07-2022

Med tilskud fra byfornyelsens forsøgspulje har Jammerbugt Kommune i samarbejde med Rambøll gennemført et projekt, som har skabt adgang til naturen og koblet landskab med landsbyen Saltum i Nordjylland.

Grønne græs arealer

Social- og Boligstyrelsen har støttet projektet ”Perimeterstien - metode for sammenkobling af by, land og natur” med 990.000 kr.

Mange landsbyer er udfordret af, at de på trods af en naturskøn placering har ringe adgang til det landskab, der omgiver dem.
Ofte opleves landsbyerne fra hovedvejen, og der er dårlig tilgængelighed for gående, som er henvist til at vandre langs en trafikeret vej.

Jammerbugt Kommune er sammen med Rambøll lykkedes med at gøre byen Saltums naturkvaliteter tilgængelige.
Konkret er der anlagt en sti rundt om byen, som for byens borgere, besøgende og turister betyder nye muligheder for at opleve den omgivende natur.

Lokalsamfundet har været involveret og opereret som primus motor på projektet, hvor kommunen samtidig har formået at lave aftaler med lodsejere, så stien på nogle strækninger føres over privat grund med offentlig adgang.

”Det er skønt at se, når en landsbys lokalsamfund engagerer sig i et fælles projekt og sammen gør idéer til virkelighed. Det er med til skabe den sammenhængskraft, som er så vigtig i vores landdistrikter, og det er meget positivt, at erfaringerne fra projektet i Saltum bliver samlet formidlet, så det kan komme andre landsbyer til gode”, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Projektets resultater og erfaringer er samlet i et idekatalog, som kan vejlede andre lokalsamfund, der ønsker at igangsætte et lignende projekt.
Her er både inspiration til de fysiske elementer, der kan anvendes og gode råd til, hvordan kommunikation med lodsejere kan håndteres.

 

Hent idékataloget (pdf) (mangler)
Hent pixi-udgave af idékataloget (pdf) (mangler)

Kontakt

Bolig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her